Ulricehamnsbygdens Forskarrum

Ulricehamnsbygdens Forskarrum är namnet på den del av verksamheten som innefattar vår lokalhistoriska litteratursamling, släkt- och hembygdsforskning samt vårt bildarkiv av historiska fotografier.

Knätte kullar. Foto: Jan Töve

Ulricehamn – rik på kultur och historia

Runt Ulricehamn ligger förfädernas lämningar tätt. Spåren från förr ger oss hälsningar från stenålderns jägare, bronsålderns gravbyggare och järnålderns bönder. Medeltidens bilder möter oss i kyrkor och liljestenar. En vandring på gågatan i centrala staden är också en vandring på medeltidens ridväg till och från de inre delarna av Västergötland. I Ulricehamns kyrka möter oss…

Bild på vy över Ulricehamn med kallbadhuset och Åsunden.

Staden och kommunen

Staden Bogesund nämns redan i Erikskrönikan i början av 1300-talet. Ytterligare några skriftliga samtida källor vittnar om att här fanns en stad redan under medeltiden. 1385 bodde en sadelmästare i Bogesund – ett hantverksyrke som hörde städerna till. 1478 utfärdade en borgmästare ett köpebrev. Ulricehamns stadsvapen har också sina rötter tillbaka i medeltiden. Bogesunds sigill…

Vy från östra sidan av Åsunden år 1924. Foto: Ellen Lundin

Bildarkivet

Med anledning av den dataskyddslagen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 är kommunens digitala bildarkiv nedstängt för publik åtkomst. Detta på grund av att hanteringen och publiceringen av bilder måste ses över i och med strängare lagstiftning gällande personuppgiftshantering. Ulricehamns kommun har under flera år digitaliserat museets bildarkiv. Det har legat tillgängligt…

Stationshuset i Ulricehamn, byggt 1906.

Sevärda byggnader

I Ulricehamnsbygden finns mycket sevärd bebyggelse. En del är förklarade som byggnadsminnen och har skydd i Kulturmiljölagen. Andra byggnader som inte är skyddade i lagen ses ändå som kulturhistoriskt intressanta och är skyddade av kommunen. Sammanställningar av stadens och landsbygdens bebyggelse ligger till grund för det Kulturmiljövårdsprogram som finns i Ulricehamns kommun. Byggnadsminnen Det mest…

Stadsparken- Foto: Eric Hulander

Stadsparken

Stadsparken är en oas för vila och rekreation på gångavstånd från Ulricehamns centrum.  Genom parkområdet rinner en skogsbäck ner mot sjön Åsunden. I parken växer mängder av vitsippor om våren under de gamla ekarna. Längre ner i parken finns bokar, två av dem är fina klätterträd för barnen, gamla tallar samt en allé med alar…

Kettil Classons karta över Bogesund 1643

Historiska kartor

De äldre svenska kartorna upprättades i början av 1600-talet. Sedan dess har Sverige varit en stormakt inom kartografins område och vi håller oss fortfarande i framkanten vad gäller kartframställning och geografiska informationssystem. Utgångspunkten för den storskaliga eller geometriska karteringen är en kunglig instruktion 1628 från Gustav II Adolf till Anders Bure (1571-1646). Bure hade vid…

Kärråkra kyrka Foto: Eric Hulander

Socknar och härader

Ulricehamn ligger inom Sjuhäradsbygden, ett område i södra Västergötland med Borås som största stad. Ibland kallas Sjuhäradsbygden för Knallebygden på grund av den resehandel som främst under 1800-talet utgick härifrån. De sju häraderna man syftar på är Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. Idag brukar kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn räknas…

Vintersanatoriet. Foto: Eric Hulander

Kurorten Ulricehamn

På kontinenten etablerades en mängd kurorter. Idéerna spreds till Sverige och år 1884 överläts mark i Stureparken till en vattenkuranstalt tillhörande Sommarsanatoriet. Sommarsanatoriets huvudbyggnad uppfördes på ett höglänt parti sydost om staden 1886, nästan högst upp på nuvarande Sanatorievägen. Här fanns stora rekreationsområden, rent källvatten och frisk luft. 1910 invigdes det nya Vintersanatoriet i närheten.…

Foto på rallare

Järnvägen

År 1874 invigdes den första smalspåriga järnvägslinjen som gick mellan Ulricehamn och Vartofta. Den kom med tiden att betyda mycket för handeln. Under slutet av 1800-talet förbättrades även landsvägarna och Ulricehamn med sin järnvägsstation var en central plats där många vägar möttes. I 32 år fyllde den lilla Vartoftabanans smalspåriga järnvägslinje sin uppgift som Ulricehamns…

Mönekragen. Foto: Ulf Bruxe / Statens Historiska Museum

Forntiden

I Ulricehamnstrakten finns mängder av spår från stenålder, bronsålder och järnålder. Ätradalen är mycket fornlämningstätt eftersom människor levt och verkat här i tusentals år. Här finns bland annat spår av forntida vägnät, odlingsrösen, hällkistor, domarringar, järnåldergravfält, bronsåldersrösen och runstenar. [caption id="attachment_53556" align="alignnone" width="300"] Tidslinje. Illustration av Kristian Jensen[/caption] Nedan kan du läsa om några av…

Kummeliberg gravfält. Foto: Lisa Mårtensson

Fornminnen

Rösen, runstenar, hällkistor, stenyxor – alla är de minnen från gamla dagar. Fortfarande görs nya fynd då och då. Någon finner ett äldre mynt i trädgårdslandet. I skogen upptäcks medeltida odlingsrösen som dolts av vegetationen. Fornlämningar och fornfynd kallas med ett gemensamt namn fornminnen. Fornlämningar är skyddade i Kulturmiljölagen vare sig de är kända eller okända…

Vädersholm. Foto: Jan Töve

Medeltiden

Medeltiden har lämnat många spår i Ulricehamns kommun. Till medeltiden brukar ridvägarna i trakten tillskrivas - troligen är de äldre än så. I Timmele utmed R46 är ridvägarna extra tydliga. Medeltiden har annars lämnat spår främst i kyrkor som exempelvis Södra Ving och Dalum, i skulpturer som Hällstadmonumentet och liljestenar. På en naturskön udde i…

1600-talets Bogesund. Ur Erik Dahlbergs "Suecia Antiqua et Hodierna". Foto: Jens Östman/Kungliga

1500-1700-tal

Den 19 januari 1520 blir sjön Åsunden plats för en händelse som påverkat den nordiska historien. I ett slag besegrar danskarna den svenska hären på isen, bryter in mot centrala Västergötland och vidare upp mot Stockholm där senare Stockholms blodbad bli kulmen i processen. Det är på Åsunden riksföreståndare Sten Sture den yngre såras så illa…

Bild på Folkets hus upplyst i kvällsmörkret.

1800-2000-tal

Knallarna, de västsvenska gårdfarihandlarna, fanns också i Ulricehamnstrakten och var betydande vad gäller handeln framförallt under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Som på så många andra ställen, tar industrialismen fart under 18- och 1900-talets början. Med detta förändras samhället radikalt och många av de företeelser vi betraktar tillhörande det moderna samhället, når…