1800-2000-tal

Knallarna, de västsvenska gårdfarihandlarna, fanns också i Ulricehamnstrakten och var betydande vad gäller handeln framförallt under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet.

Som på så många andra ställen, tar industrialismen fart under 18- och 1900-talets början. Med detta förändras samhället radikalt och många av de företeelser vi betraktar tillhörande det moderna samhället, når Ulricehamn så som järnväg, elektricitet, vattenförsörjning och avloppssystem.

År 1869 startade Ulricehamns Tidning sin verksamhet, då hade Ulricehamns Veckoblad, som grundades år 1829, varit nedlagd sedan många år tillbaka.

Den fina luften på stadens höjder anses hälsobefrämjande och i slutet av 1800-talet tas sommarsanatoriet i bruk. 1910 står vintersanatoriet, eller kurhotellet som det senare också kallas, klart. Ulricehamns rykte som kurort spreds vida omkring och lockade till sig societet från hela landet. Flera olika kallbadhus i Åsunden kompletterar verksamheten i Sanatorieskogen under lång tid. Kurhotellet, som var norra Europas största träbyggnad. revs 1981 då den ansågs alltför brandfarlig.

Textilindustri är den näring som kommer att bli det man mest förknippar med Ulricehamns näringsliv under 1900-talet. I Gällstadstrakten går stickmaskinerna för fullt under denna period, ett arv som idag lever kvar i framgångsrika textilföretag som Seger och Ivanhoe.

1974 genomförs den stora kommunreformen och Redväg, Åsunden och Hökerums kommuner slås samman med Ulricehamns stad till Ulricehamns kommun. 1985 går det sista tåget inom kommunen – idag fungerar de gamla banvallarna som populära cykel- och vandringssleder.

2007 firade Ulricehamn 700 år som stad.

1800-tal

Viktiga lokalhistoriska händelser under 1800-talet

 • 1803 Staden får samma handelsrätt som Borås
 • 1807 Förste stadsläkaren blir anställd i Ulricehamn
 • 1813-12-13 ”Leipzigerslaget i Ulricehamn, då tumult utbryter på Stora torget mellan å ena sidan borgmästaren och rådmännen, å andra sidan handlare och hantverkare. Bråket börjar med att de är oense om vem som ska få skjuta i salutkanonerna i samband med festligheter när man firar svensk seger i Leipzig. Slaget får rättsliga följder med bland annat en dödsdom
 • 1829 Stadens första tidning, Ulricehamns Veckoblad, kommer ut
 • 1843 Häradstingen flyttas till Ulricehamn (upphör 1976)
 • 1853 Sista kända avrättningen vid galgbacken i Kroken, rånmördaren Anders Rundqvist halshuggs inför stor publik.
 • 1856 Första gatlyktorna sätts upp på Stora torget
 • 1857 Telegrafstationen inrättas
 • 1868 Nya skolhuset (museet) färdigbyggt
 • 1869-10-12 Ulricehamns Tidning börjar ges ut
 • 1873 Förste polisen i staden, J E Lyberg, anställs
 • 1874 Järnvägen Ulricehamn – Vartofta öppnas
 • 1886 Sommarsanatoriet invigs (det rivs 1939)

1900-tal

Viktiga lokalhistoriska händelser under 1900-talet

 • 1903 Taklagsfest på nybyggda Folkets Hus
 • 1904 Första bilen visar sig i staden (1909 köps den första privatbilen i staden)
 • 1906 Järnvägen Ulricehamn – Vartofta läggs ner
 • 1906-12-21 Västra Centralbanan invigs (Falköping – Ulricehamn – Landeryd) och Ulricehamn har fått ett nytt stationshus
 • 1910 Nattvakten avskaffas
 • 1910-03-06 Vintersanatoriet/Kurhotellet invigs (stängs 1976 och rivs 1981)
 • 1910-07-02 Gästgivaregården brinner ner (där senare bankhuset på Järvnägstorget uppförs)
 • 1911-07-25 Spårvagnen provkörs (sen blev det inte mer)
 • 1914 Vatten och avlopp ordnas i staden
 • 1917 Västra Centralbanan säljs på exekutiv auktion
 • 1917-12-15 Järnvägen Ulricehamn – Borås invigs
 • 1919-07-27 Kandelabern sätts upp på Stora torget (den tas ner 1964)
 • 1938 Brunn och Vist införlivas med staden
 • 1940-02-29 Järnvägen Ulricehamn – Jönköping öppnas
 • 1947-12-29 Sista sammanträdet i Ulricehamns rådhusrätt
 • 1948 Staden läggs under landsrätt
 • 1951 Gustaf Bogers Ulricehamnskrönika ges ut
 • 1952 Storkommunreformen: Landsförsamlingarna inom den nuvarande kommunens område slås samman till storkommunerna Hökerum, Redväg och Åsunden. Ulricehamns stad är fortfarande egen kommun.
 • 1954 Reningsverk byggs i staden
 • 1957 Staden får ett nytt stadshus
 • 1960-08-31 Sista turen för järnvägen mellan Ulricehamn och Jönköping
 • 1971 Stora Hotellet brinner
 • 1974 Redväg, Åsunden, Hökerum och Ulricehamns stad slås samman till en kommun
 • 1975 Kungabesök i Ulricehamn av Carl XVI Gustaf
 • 1985 Sista reguljära persontåget mot Borås och Falköping
 • 1998 Ulricehamns kommun ingår i Västra Götalands län

2000-tal

Viktiga lokalhistoriska händelser under 2000-talet

 • 2003 Skulle författarinnan Birgit Th Sparre ha fyllt 100 år, invigning av Wanja ”Nones” Håkanssons byst av Sparre i Birgit Sparres park
 • 2007 Staden firar 700-årsjubileum efter första omnämnandet av Bogesund i Erikskrönikan 1307
 • 2008-03-01 Nya kallbadhuset vid Sturebadet invigs
 • 2009 Per Hasselbergs skulptur Grodan stjäls, invigning av den nya Grodan i Grodparken sker 29 november
 • 2010-12-16 Världspremiär av filmen ”Änglagård – tredje gången gillt” på Folkets Hus i Ulricehamn
 • 2013 Första upplagan av musikfestivalen Uport arrangeras på gamla järnvägsområdet vid sjön

Viktiga lokalhistoriska händelser under 1800-talet

 • 1803 Staden får samma handelsrätt som Borås
 • 1807 Förste stadsläkaren blir anställd i Ulricehamn
 • 1813-12-13 ”Leipzigerslaget i Ulricehamn, då tumult utbryter på Stora torget mellan å ena sidan borgmästaren och rådmännen, å andra sidan handlare och hantverkare. Bråket börjar med att de är oense om vem som ska få skjuta i salutkanonerna i samband med festligheter när man firar svensk seger i Leipzig. Slaget får rättsliga följder med bland annat en dödsdom
 • 1829 Stadens första tidning, Ulricehamns Veckoblad, kommer ut
 • 1843 Häradstingen flyttas till Ulricehamn (upphör 1976)
 • 1853 Sista kända avrättningen vid galgbacken i Kroken, rånmördaren Anders Rundqvist halshuggs inför stor publik.
 • 1856 Första gatlyktorna sätts upp på Stora torget
 • 1857 Telegrafstationen inrättas
 • 1868 Nya skolhuset (museet) färdigbyggt
 • 1869-10-12 Ulricehamns Tidning börjar ges ut
 • 1873 Förste polisen i staden, J E Lyberg, anställs
 • 1874 Järnvägen Ulricehamn – Vartofta öppnas
 • 1886 Sommarsanatoriet invigs (det rivs 1939)

Publicerat av Sofia Carlenberg den 28 november 2016, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?