Bildarkivet

Med anledning av den dataskyddslagen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 är kommunens digitala bildarkiv stängt för publik åtkomst. Hanteringen och publiceringen av bilder måste ses över i och med strängare lagstiftning gällande personuppgiftshantering.

Svartvitt foto från 1920-talet med två kvinnor som stå i vattenbrynet av ÅsundenVy från östra sidan av Åsunden år 1924. Foto: Ellen Lundin

Ulricehamns kommun har under flera år digitaliserat museets bildarkiv. Det har legat tillgängligt via den digitala plattformen Flickr. En stor del av arkivet utgörs av Eric Hulanders bilder. Han var fotograf på Ulricehamns tidning och var som mest aktiv i att fotografera Ulricehamns bebyggelse och invånare under åren mellan 1920 och 1969. I arkivet har även tillkommit andra bilder, både äldre och nyare som alla tillgängliggör kommunens historia på ett fantastiskt sätt.

Målet är att bilderna återigen ska göras tillgängliga digitalt för allmänheten, men ett datum för detta är inte bestämt.

Tillgång till bilderna

Kontakta Ulricehamns stadsbibliotek och be att få kontakt med ansvarig för Västgötarummet.
e-post: infodisk@ulricehamn.se
telefon: 0321- 595150

Om du har bilder att dela med dig av

Under tiden kommunen ser över den nya lagstiftningen och tar fram nya bildrutiner avvaktar vi att ta emot bilder.

Frågor?

kulturochfritid@ulricehamn.se

 

Publicerat av Sofia Carlenberg den 12 september 2017, senast ändrad den 5 oktober 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?