Historiska kartor

De äldre svenska kartorna upprättades i början av 1600-talet. Sedan dess har Sverige varit en stormakt inom kartografins område och vi håller oss fortfarande i framkanten vad gäller kartframställning och geografiska informationssystem.

Utgångspunkten för den storskaliga eller geometriska karteringen är en kunglig instruktion 1628 från Gustav II Adolf till Anders Bure (1571-1646). Bure hade vid denna tid lång erfarenhet av kartering och geografiska uppmätningar. Han hade bland annat framställt en geografisk karta över dåvarande Sverige-Finland. Anders Bure blev utsedd till lantmäterichef eller ”generalmatematikus” (för övrigt den enda som innehaft denna titel) och fick även instruktionen att lära upp en kår av lantmätare.

Inget annat land har så tidigt utbildat en kår av lantmätare och genomfört en så systematisk och landsomfattande lantmäteriverksamhet.

Tack vare det kan vi i Ulricehamn glädja oss åt att ha en mycket tidig geometrisk karta över staden. Den är upprättad år 1643 av Kettil Claesson. Han var en av de tidiga lantmätarna som utbildades av Anders Bure.

Lantmäteriets historiska kartdatabas

Historiska kartor över Bogesund och Ulricehamn finns bifogade som bilagor i högermenyn.

Publicerat av Sofia Carlenberg den 28 november 2016, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?