Ulricehamn – rik på kultur och historia

Runt Ulricehamn ligger förfädernas lämningar tätt. Spåren från förr ger oss hälsningar från stenålderns jägare, bronsålderns gravbyggare och järnålderns bönder.

Knätte kullar. Foto: Jan TöveKnätte kullar. Foto: Jan Töve

Medeltidens bilder möter oss i kyrkor och liljestenar. En vandring på gågatan i centrala staden är också en vandring på medeltidens ridväg till och från de inre delarna av Västergötland. I Ulricehamns kyrka möter oss 1600-talets bildvärld och träbyggnaderna kring torget andas 1700-tal.

Olika och delar av Sverige och världen har sin egen speciella kulturmiljö. I Ulricehamn består den till exempel av kuperat jordbrukslandskap med välbyggda stenmurar, fornminnen längs Ätradalen och en liten handelsstad i Ulricehamns centralort.

Ett besök i dessa kulturmiljöer är en resa i vår historia. Välkommen att följa med!

Vem ansvarar för kulturmiljön?

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.” – Ur Kulturmiljölagen.

Vi har alltså alla och envar ett ansvar för vår kulturmiljö. På myndighetsnivå finns flera aktörer inom området:

  • Det regionala ansvaret ligger hos länsstyrelsens kulturmiljöenhet. På deras hemsida återfinns en mängd information kring kulturmiljö, här finns också information om bidrag som finns att söka för restaurering av äldre byggnader.
  • Västarvet är den regionförvaltning där flera museer och verksamheter ingår.
  • Riksantikvarieämbetet är den statliga centrala myndigheten.
  • Historiska museet har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål.
  • Kommunen hanterar kulturarvsfrågorna på lokal nivå i samverkan med ovan nämnda myndigheter.

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.” – Ur Kulturmiljölagen.

Vi har alltså alla och envar ett ansvar för vår kulturmiljö. På myndighetsnivå finns flera aktörer inom området:

  • Det regionala ansvaret ligger hos länsstyrelsens kulturmiljöenhet. På deras hemsida återfinns en mängd information kring kulturmiljö, här finns också information om bidrag som finns att söka för restaurering av äldre byggnader.
  • Västarvet är den regionförvaltning där flera museer och verksamheter ingår.
  • Riksantikvarieämbetet är den statliga centrala myndigheten.
  • Historiska museet har övergripande ansvar för arkeologiska fynd och kyrkliga konstföremål.
  • Kommunen hanterar kulturarvsfrågorna på lokal nivå i samverkan med ovan nämnda myndigheter.

Publicerat av Sofia Carlenberg den 13 september 2017, senast ändrad den 29 maj 2020 av Anna-Karin Svensson