Val 2018

dsc_0033

Den 9 september 2018 är det val i Sverige.

Då röstar folket i val till riksdagen, landstinget och kommunen.

I Sverige genomförs det allmänna val vart fjärde år, detta är kärnan i den representativa
demokratin där folket bestämmer vilka som ska styra. I valet röstar var och en på det
parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i
riksdagen, på regional nivå (Västra Götalands regionfullmäktige) och på lokal nivå
(Ulricehamns kommunfullmäktige).

Vem kan rösta?

I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på
valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare.
 
I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på
valdagen samt är något av följande:
 • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge och är
  folkbokförd i kommunen/landstinget
 • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit
  folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd
  i kommunen/landstinget

valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur allmänna val går till.

Vill du jobba i valet 2018, bli då röstmottagare!

Är du intresserad av att arbeta som röstmottagare i valet nästa år?
Det borde du vara. Som röstmottagare får du nämligen jobba med
något av det viktigaste vi har i vårt samhälle; demokrati.

Det är röstmottagarna som har hand om både förtidsröstning och röstning under valdagen.
Röstmottagare rekryteras av kommunens valnämnd och genomgår en obligatorisk
utbildning på cirka två timmar. Röstmottagares arbetsuppgifter är framför allt att:

 • Upprätthålla god ordning i vallokal/röstningslokal
 • Guida och hjälpa väljare i hur röstningen går till
 • Kontrollera rösträtt (identifiering och kontroll mot röstlängd)
 • Ta emot röster och lägga dem i valurnan
 • Granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

Förutom att få värdefull erfarenhet av hur valsystemet fungerar, får du som röstmottagare
även ett bra arvode. Röstmottagare som jobbar under valdagen får ett skattepliktigt arvode
på 2300 kr. De röstmottagare som är valdistriktsordförande får 4000 kr, vice ordförande
får 3500 kr och reserver får 500 kr. Det behövs även röstmottagare till förtidsröstningen,
som pågår under 18 dagar före valdagen och även under valdagen. Röstmottagare som
arbetar med förtidsröstning ersätts med ett arvode på 195 kr per timme.

För att arbeta som röstmottagare i Ulricehamns kommun krävs det att du har fyllt 18 år.
Ju tidigare du anmäler intresse om att jobba som röstmottagare, desto större chans har
du att bli erbjuden en plats. Alla som jobbade som röstmottagare i det senaste valet (2014)
kommer att bli tillfrågade om att jobba i valet 2018 och behöver därför inte göra en
intresseanmälan.

Här anmäler du intresse för att jobba
som röstmottagare i valet 2018:

Länk intresseanmälan

 

Valnämnden - lokal valmyndighet

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Läs mer om valnämnden och dess politiska representation här.

Länsstyrelsen - regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, genomför den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Länsstyrelsen utser även ledamöter och ersättare till kommun- och landstingsfullmäktige. Dessutom är länsstyrelsen ansvarig för utbildningen av valnämnderna i de kommuner som ligger inom länet.

Läs mer om länsstyrelsens roll i valarbetet här.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den centrala myndigheten som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i Sverige. Valmyndigheten utvecklar och underhåller IT-stödet för hela valadministrationen. I uppgifterna ligger också att framställa röstlängder, röstkort, valsedlar och annat valmaterial.

Efter genomförda val fördelar valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Läs mer om valmyndighetens roll i valarbetet här.

Kommunens valnämnd är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har det övergripande ansvaret för att praktiskt planera och genomföra allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen då sena förtidsröster och budröster räknas.

Läs mer om valnämnden och dess politiska representation här.


Publicerat av Elin Johansson den 8 november 2017, senast ändrad den 10 november 2017 av Fredrik Paulsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?