Ökad risk för skogsbrand

Just nu är det torrt i skog mark, vilket ökar risken för skogsbrand. Därför är Särfs rekommendation att vara försiktig med eldning i skog och mark.

Vad gäller dricksvattnet i kommunen, är läget bättre än för många andra. Just nu är grundvattennivåerna normala, men vi följer utvecklingen och kommer att varna om det skulle bli aktuellt.

Följ gärna utvecklingen i lokala medier samt på lokalradion.

Vid vattenbrist

Spara på vattnet!

Under torka är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Bra länkar:

Vattenläget i länet

Tips på att spara på vatten

Information om vattenbrist på SMHI:s hemsida 

Vid eldningsförbud

Detta gäller under eldningsförbud

På Länsstyrelsens webbplats finns svar på vanliga frågor som rör grillning och eldning.

krisinformation.se  hittar du myndigheternas svar på vanliga frågor om torkan.

SMHI:s brandriskprognos

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

Hjälp för dig med egen vattenbrunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet som dricksvatten.

Du kan behöva djupborra eller göra rent din brunn

Om du har egen brunn som börjat sina eller är torr rekommenderar vi att du se över möjligheten att djupborra den. Det kräver mycket nederbörd och kan ta lång tid innan grundvattennivåerna återgår till det normala. Ibland kan också en rengöring av brunnen, till exempel genom spolning, öka tillrinningen. Det finns hjälp att få från företag som till exempel utför spolning, slamsugning och borrning.

Lär dig mer brunnar på SGU:s webb

Tänk också på att spara på vattnet!

Under torka är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Länsstyrelsens tips på hur sparar vatten

Hjälp med dricksvatten

Här står information om hur du som behöver hjälp med att klara ditt privata hushållsvatten för till exempel matlagning och hygien kan få hjälp av kommunen.

Mer information:

Livsmedelsverkets information

Du har som har djur och lantbruk

Råd och stöd

Frågor och svar om torkan 2018 på krisinformation.se 

Växa Sveriges information för lantbrukare vid foderbrist

LRF:s tips och råd vid torka

 

 

Viktiga telefonnummer

113 13 – är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Några exempel på vad du kan få svar på via 113 13:
– Jag känner röklukt men ser ingen brand, händer det något i mitt område?
– Det är långa köer på motorvägen, ingen kommer någonstans, har det hänt något allvarligt?
– Det har gått ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är det ok att gå ut?
– Jag hörde på nyheterna om en stor explosion nära oss, ska jag stanna inne?

Här kan du läsa mer om 113 13 på SOS Alarms hemsida

112 – nödnummer att ringa vid fara för liv, egendom och miljö.
114 14 – Polisens nummer för icke akuta ärenden
1177 – sjukvårdsrådgivning

Vid värmebölja

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader.

Väderläget

Håll dig uppdaterad om väderläget via SMHI:s webbplats.

Värmebölja kan påverka din hälsa

Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för:

  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn
  • Gravida
  • Personer som tar medicin

Att vistas länge i solen kan orsaka trötthet, huvudvärk, yrsel och illamående. Varmt väder kan också orsaka vätskebrist och uttorkning om du inte dricker tillräckligt med vätska. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa. Ring 1177 för sjukrådgivning eller hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan ringa eller besöka webbplatsen 1177  dygnet runt.

Råd vid värmeböljor

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en broschyr om risker och praktiska råd till dig, dina vänner och anhöriga när det blir för varmt.

Din hemberedskap

Planera din hemberedskap!

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Hemberedskap innebär att du behöver kunna tillgodose dina grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Här finns flera tips om vad du kan göra för att vara beredd om krisen kommer.

Mer information om hemberedskap

  • Om din krisberedskap på webbplatsen Din säkerhet. Här finns även information om hur du förbereder dig inför brist på vatten, värme och mat samt hur du får information om vad som händer och hur du ska agera.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram filmer om hemberedskap.
  • Podcast om krisen kommer på Din säkerhet.
  • Om krisen eller kriget kommer – MSB:s broschyr om hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt. Ladda hem och skriv ut eller beställ hem!

Spara på vattnet!

Under torka är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.

Bra länkar:

Vattenläget i länet

Tips på att spara på vatten

Information om vattenbrist på SMHI:s hemsida 


Publicerat av Gabriela Velasquez den 1 augusti 2018, senast ändrad den 27 juni 2019 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?