Illustration på ett hjärta

Nu finns möjligheten att ansöka om föreningsbidrag för funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar och föreningar inom social verksamhet. Sista ansökningsdagen är den 31…

Som ett led i vårt kvalitetsarbete genomför vi årligen en föräldraenkät. Syftet med enkäten är att vårdnadshavares uppfattningar om förskolan, grundskolan…