Båtliv på Åsunden Foto: Jan Töve

Från den 1 april 2015 råder förbud att tömma båtlatrin på svenskt sjöterritorium. Kommunen ansvarar för att ordna med tömningsstationer…

Evenemang