And simmar.

Under senare tid har mängden gräsänder vid Åsunden i centrala Ulricehamn blivit stor. Antalet är nu uppe i sådana dimensioner…