Vägvisning – skyltning

Om du är intresserad av vägvisning till en allmän inrättning, serviceanläggning, turistiskt intressant mål eller liknande har du möjlighet att ansöka om vägvisning till enskild inrättning.

Kriterier för vägvisning

Vid behandling av en ansökan om vägvisning till enskild inrättning är det trafikantens behov som står i fokus. En vägvisning ska inte användas i marknadsföringssyfte. Normalt sett sätter kommunen inte upp vägvisningsskyltar till enskilda verksamheter. En skylt som sätts upp ska vara så tydlig att man kan hitta med hjälp av den. Vägvisningen ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lättförståeligt sätt och mängden information måste begränsas.

Vägvisning kan göras till exempelvis allmänna inrättningar, geografiska områden och större målpunkter.

Ansökan

För att ansöka om vägvisning till enskild inrättning på det kommunala vägnätet fyller du in nedan blankett och skickar till kommunen enligt kontaktuppgifter på blanketten. Gäller din ansökan vägvisning inom det statliga vägnätet hittar du information på Trafikverkets hemsida.

Blankett ansökan om vägvisning till enskild inrättning

Vem beslutar

Ulricehamns kommun ansvarar och beslutar om vägvisning inom det kommunala vägnätet. Om vägvisning beviljas är denna endast tillåten från närmaste större väg. Trafikverket beslutar normalt på allmänna vägar utanför tätbebyggt område och större genomfartsvägar. Om vägvisning önskas på det statliga vägnätet, vänligen kontakta Trafikverket.

Kostnad

Ansökan om vägvisning till enskild inrättning är kostnadsfri. Den som ansökt står dock för alla kostnader såsom tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av vägvisning m.m.

Förhållningsregler

  • Beviljad vägvisning tas ner om verksamheten upphör. I övrigt gäller beslutet tills vidare men det kan återkallas om förutsättningarna som legat till grund för beslutet ändras.
  • Vägvisningsskyltar utan giltiga tillstånd kan tas bort av kommunen.
  • Tekniska förvaltningen utför uppsättning och underhåll av vägmärken för vägvisning.

 


Publicerat av Kajsa Leidek den 27 september 2019, senast ändrad den 2 oktober 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?