Kommunens kvalitet i korthet

Hur god är kommunens kvalitet? Här kan du jämföra resultaten av den undersökning Sveriges Kommuner och Regioner genomför inom olika områden varje år.

Barn och unga

Vill du ta reda på hur många barn som fick plats på förskola önskat placeringsdatum, kostnaden per inskrivet barn eller hur många elever i årskurs 9 som är behöriga till något yrkesprogram på gymnasiet? KKiK presenterar resultat inom området barn och unga som kan tänkas vara intressanta för dig som kommuninvånare.

Resultat inom området barn och unga

Stöd och omsorg

Vill du jämföra kostnaden per invånare för individ- och familjeomsorg, antal dagar som gått mellan beslut och påbörjad insats i boende enligt LSS eller den totala kostnaden för funktionsnedsättning? KKiK presenterar resultat inom området stöd och omsorg som kan tänkas vara intressanta för dig som kommuninvånare.

Resultat inom området stöd och omsorg

Samhälle och miljö

Är du nyfiken på hur många som får svar på e-post inom en dag, hur gott bemötandet är vid kontakt med kommunen eller hur många deltagare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjat arbeta eller studera vid avslut? KKiK presenterar resultat inom området samhälle och miljö som kan tänkas vara intressanta för dig som kommuninvånare.

Resultat inom området samhälle och miljö

Publicerat av Ellen Haglund den 6 juli 2023, senast ändrad den 6 juli 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?