Kommunala bolag

Ulricehamns kommun har tre kommunala bolag. Dessa samlas under moderbolaget Ulricehamns stadshus AB, men har alla egna styrelser.

Ulricehamn nattetid. Foto: Jan TöveFoto: Jan Töve

Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ulricehamns Energi AB levererar elström, vatten och fjärrvärme, erbjuder snabb kommunikation med bredband och ser till att gatubelysningen fungerar. Dessutom ansvarar UEAB för skötsel av kommunens parker och grönområden samt anläggning och underhåll av vägar i kommunen.

Kontakta UEAB

Karlsnäsvägen 11
Box 123, 523 23 Ulricehamn
Tel: 0321-53 23 00
Fax: 0321-53 23 10
E-post: info@ueab.se
Webb: www.ueab.se

STUBO – Ulricehamns Bostäder AB

Det kommunala bostadsbolaget STUBO har hyrt ut lägenheter i Ulricehamn i över 50 år. Vi har ett brett och varierat utbud av bostäder med cirka 1 100 lägenheter i nästan varje samhälle i kommunen. STUBO är miljöcertifierat. Vi satsar på miljöfrågor i boendet, till exempel återvinningscentraler och kompostering av hushållssopor i samtliga bostadsområden.

Kontakta STUBO

Södra Kullagatan 3 A
523 21 Ulricehamn
Tel: 0321-53 16 50
Fax: 0321-53 16 51
E-post: info@stubo.se
Webb: www.stubo.se

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun! Näringsliv Ulricehamn AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med såväl destinationsutveckling som med näringslivsutveckling i Ulricehamns kommun. Ulricehamn är en tillväxtort som befinner sig i ett expansivt skede.

Kontakta NUAB

Järnvägstorget
523 30 Ulricehamn
Tel: 0321-59 59 60
Fax: 0321-59 59 69
E-post: info@nuab.eu
Webb:www.nuab.eu


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 1 november 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?