Kommunala bolag

Ulricehamns kommun har tre kommunala bolag. Dessa samlas under moderbolaget Ulricehamns stadshus AB, men har alla egna styrelser.

Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ulricehamns Energi AB levererar elström, vatten och fjärrvärme, erbjuder snabb kommunikation med bredband och ser till att gatubelysningen fungerar. Dessutom ansvarar UEAB för skötsel av kommunens parker och grönområden samt anläggning och underhåll av vägar i kommunen.

Kontakta UEAB

Besöksadress: Karlsnäsvägen 11
Box 123, 523 23 Ulricehamn
Tel: 0321-53 23 00
Fax: 0321-53 23 10
E-post: info@ueab.se
Webb: ueab.se

STUBO – Ulricehamns Bostäder AB

STUBO är Ulricehamns eget bostadsbolag och har därför en särskild uppgift och ett särskilt ansvar: att bidra till samhällsutveckling och tillväxt i kommunen. Det gör vi genom att skapa trivsamma boenden för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Det handlar både om att förbättra och modernisera våra nuvarande fastigheter och att bygga nytt.

Kontakta STUBO

Besöksadress: Jönköpingsvägen 53
Box 44, 523 21 Ulricehamn
Tel: 0321-53 16 50
Fax: 0321-53 16 51
E-post: info@stubo.se
Webb: stubo.se

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun! Näringsliv Ulricehamn AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med såväl destinationsutveckling som med näringslivsutveckling i Ulricehamns kommun. Ulricehamn är en tillväxtort som befinner sig i ett expansivt skede.

Kontakta NUAB

Besöksadress: Järnvägstorget
523 30 Ulricehamn
Tel: 0321-59 59 60
Fax: 0321-59 59 69
E-post: info@nuab.eu
Webb: nuab.eu

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 2 november 2021 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?