Organisationer och handikappråd

Kommunala handikapprådet (HPR)

Det kommunala handikapprådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala handikapporganisationerna. Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådgivande funktioner

Pensionärsorganisationer och frivilla organisationer

I kommunens föreningsregister hittar du information om vilka handikapp- och frivilligorganisationer som finns i Ulricehamns kommun.

Föreningsregistret i Ulricehamns kommun

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 september 2017, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?