Organisationer och funktionsnedsättningsråd

Kommunala rådet för funktionsnedsättning (KRFF)

Det kommunala rådet för funktionsnedsättning består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala funktionsnedsättningsorganisationerna. Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådgivande funktioner

Pensionärsorganisationer och frivilla organisationer

I kommunens föreningsregister hittar du information om vilka handikapp- och frivilligorganisationer som finns i Ulricehamns kommun.

Föreningsregistret i Ulricehamns kommun

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 september 2017, senast ändrad den 13 september 2022 av Maria Winsten

Hjälpte informationen på denna sida dig?