Försäljning av tobak

Från den 1 juli 2019 behöver du ha tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Reglerna kring tobaksförsäljningen är en del av Sveriges restriktiva tobakspolitik.

Tobakslagen innebär att:

  • Du som vill sälja tobak till konsumenter måste ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd.
  • Samma krav som idag ställs gäller även i framtiden vid försäljning. Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Kraven som ställs på dig som söker

Det finns olika krav som måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska få försäljningstillstånd för tobak. Det gäller exempelvis krav på lämplighet och krav på egenkontroll. Dessutom ställs prov på ekonomisk skötsamhet och skötsamhet till det allmänna. Läs mer i fliken nedan om de olika kraven. Se till att du uppfyller kraven innan du ansöker. Är du osäker, kontakta tobakshandläggaren.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för att pröva ansökan enligt gällande taxor.

Kommunens taxor och avgifter

Ansökan

Ansökan om försäljningstillstånd för tobak ska ske skriftligen. Försäljningstillstånden för tobak avser partihandel och detaljhandel. Tillstånden kan vara stadigvarande eller för viss tid.

Ansökan om försäljningstillstånd för tobak (pdf)

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagkraven. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i Polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Genom att noga läsa vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar. Skicka in ansökan via post eller e-post.

Handläggningstider

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Så snart ärendet är komplett, det vill säga att tillståndsmyndigheten fått alla underlag som behövs (se checklista) påbörjas handläggningen. Ofta skickas ärendet på remiss till Polisen, Kronofogden och Skatteverket och handläggningen påverkas av svarstiden från dessa myndigheter. I ansökningarna om försäljningstillstånd för tobak är det miljö- och byggnämndens politiker i kommunen som beslutar. Ärendet behöver därför vara färdigberett i god tid innan nämndsammanträdet. Miljö- och byggnämnden sammanträder i regel i början av varje månad med undantag för augusti och januari.

Enligt lag om tobak och liknande produkter ska kommunen fatta sitt beslut inom fyra månader från det att en komplett ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Handläggningstiderna kan förlängas under semestertid.

Vad krävs för att få tillstånd?

Lämplighet

För att få försäljningstillstånd för tobak måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag görs även en bedömning av de personer som har betydande inflytande i verksamheten.

Remissbehandling

I ansökan är det du som söker som har bevisbördan men tillståndsmyndigheten måste vara aktiv bland annat gällande kraven på sökandes personliga och ekonomiska skötsamhet till det allmänna. Myndigheten samlar in synpunkter genom remissbehandling.

  • Polisen gör en så kallad vandelsprövning av den sökandes personliga lämplighet ur ordnings- och säkerhetssynpunkt.
  • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatteskulder med mera.
  • Kronofogden yttrar sig om betalningsförelägganden, skulder med mera.

Blanketter och bilagor

Ansökan

Bilagor till ansökan

Övriga blanketter

 

Lämplighet

För att få försäljningstillstånd för tobak måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag görs även en bedömning av de personer som har betydande inflytande i verksamheten.

Remissbehandling

I ansökan är det du som söker som har bevisbördan men tillståndsmyndigheten måste vara aktiv bland annat gällande kraven på sökandes personliga och ekonomiska skötsamhet till det allmänna. Myndigheten samlar in synpunkter genom remissbehandling.

  • Polisen gör en så kallad vandelsprövning av den sökandes personliga lämplighet ur ordnings- och säkerhetssynpunkt.
  • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatteskulder med mera.
  • Kronofogden yttrar sig om betalningsförelägganden, skulder med mera.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 28 juni 2019, senast ändrad den 24 februari 2023

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?