Jämställdhet

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vårt arbete för att öka jämställdheten i strävan mot att bli en mer inkluderande kommun ligger oss varmt om hjärtat.

Jämställdhetsplan

För att stödja arbetet med jämställdhet har vi tagit fram en jämställdhetsplan som omfattar fem delområden; arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv, förvärvsarbete och föräldraskap, sexuella trakasserier, kompetensutveckling genom intern rörlighet och extern rekrytering samt jämställdhetsanalys av löner.

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun (pdf)

Jämställdhetskartan

Vill du ta del av könsuppdelad statistik och hur fördelningen ser ut i olika kommuner? Jämställdhetskartan är ett verktyg för att bedöma, jämföra och analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Jämställdhetskartan är en del av WINNET, ett projekt för jämställdhet i Västra Götalandsregionen där Ulricehamns kommun deltar.

Jämställdhetskartan

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 6 februari 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?