Elda utomhus

Planerar du att grilla eller elda utomhus? Ta reda på vad som gäller och tänk efter före. All eldning sker under eget ansvar.

Håll koll på brandrisken

När brandrisken är stor kan det ibland vara förbjudet att elda i skog och mark. Tänk på att det är du som är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen säger att eldning är tillåten.

All eldning sker under eget ansvar, så tänk efter före. På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du följa brandriskprognosen.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Grilla och elda i skog och mark

Det är alltid ditt ansvar att ta reda på om det är tillåtet att grilla eller elda på den plats du befinner dig. Det är även ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud.

Välj en bra plats

Om det finns en grillplats bör du använda den. Om det inte gör det, ska du placera grillen stadigt eller göra upp eld på ett ställe där branden inte kan sprida sig, till exempel på grus eller sand.

Tänk på att inte elda på torvmark, i mossa eller på mullrik skogsmark. Glöden från elden kan ta sig ner i marken och pyra under en lång tid, för att senare flamma upp. Du får heller inte elda direkt på eller intill berghällar eller större stenblock. De kan spricka och få sår som aldrig läker. Tänk även på att myrstackar och stubbar är svårsläckta om de tar eld.

Tänk på blåsten

Elda inte om det blåser mycket. Vinden kan ta med sig gnistor in i skogen eller till torrt gräs. Om vinden börjar tillta, släck elden.

Var försiktig med tändvätskan

Använd aldrig tändvätska för att tända en grill som slocknat. Det kan skapa en större eld än nödvändigt och orsaka allvarliga brännskador.

Ha vatten redo

Du måste alltid ha tillgång till vatten eller andra redskap att släcka elden med. Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar platsen.

Hantera ditt trädgårdsavfall

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag om trädgårdsavfall i kraft. Vi kommer under nästa år att uppdatera våra lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter och renhållningsföreskrifter med den nya lagen. Till dess, är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa förutsättningar, så länge inte röken och elden orsakar problem för människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (pdf)
Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi (pdf)

Nedan har vi samlat lite vanliga frågor och svar om att elda, kompostera och återvinna trädgårdsavfall.

Frågor och svar om bioavfall, Naturvårdsverket

Vad gäller för påskbrasan, valborgsmässoelden eller majbrasan?

Till dess att vi uppdaterat våra lokala föreskrifter med den nya lagen behöver du inte söka dispens för till exempel en påskbrasa, valborgsmässoeld eller majbrasa. Trädgårdsavfall såsom löv, kvistar och ris får slängas i brasan så länge eldningen inte orsakar problem för grannarna. Tänk på att rök, lukt och sotflagor kan störa omgivningen. Tänk på att grenar grövre än fyra centimeter i diameter som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus, utan ska lämnas som träavfall på återvinningscentralen.

All eldning sker under eget ansvar, så tänk efter före. På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du följa brandriskprognosen. Där hittar du även information om säkerhetsavstånd, utrustning och mycket mer.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Jag blir störd av eldning, vad ska jag göra?

I första hand kan du prata med personen som eldar. Om det inte hjälper kan du kontakta miljö- och byggnämnden på miljo@ulricehamn.se, via växeln på 0321-59 50 00 eller via vår e-tjänst.

Klagomål inom boende och miljö

Vad gäller vid eldning av trädgårdsavfall?

Vi kommer under nästa år att uppdatera Ulricehamns föreskrifter med den nya lagen. Till dess, är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa förutsättningar, så länge inte röken orsakar problem för människors hälsa eller miljön.

Eldning får inte strida mot gällande brandföreskrifter eller renhållningsordning. Tänk på att eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är förbjuden under perioden 1 april till 30 september.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (pdf)
Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun, Ulricehamns Energi (pdf)

Hur ska mitt trädgårdsavfall hanteras?

Det är viktigt att du tar hand om ditt avfall på rätt sätt, så här gör du.

Kompostera

Du kan kompostera ditt trädgårdsavfall i din trädgård. Att kompostera är ett bra sätt att ta tillvara på trädgårdsavfallet, samtidigt som du får ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Snällt mot både plånboken och klimatet.

Återvinn

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på Övreskog. Återvinningscentralen skapar biomull av komposten, som du kan hämta under sommarhalvåret för att använda till dina blommor eller din gräsmatta.

Beställ hämtning

Du kan beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall. Hur du packar ditt avfall, vad som gäller vid hämtning och vad det kostar hittar du i Ulricehamns Energis renhållningstaxa.

Renhållningstaxa 2024, Ulricehamns Energi (pdf)

Vad säger den nya lagstiftningen?

Avfallsförordningen säger att allt biologiskt avfall ska samlas in separat. Detta gäller för både trädgårdsavfall och matavfall. Förordningen säger också att separat insamlat avfall inte får förbrännas.

Avfallsförordning, Sveriges riksdag

Varför har den nya lagen införts?

Grunden till lagen är artikel 22 i avfallsdirektivet. Syftet med den nya lagen är att öka material- och energiåtervinningen och ta steg uppåt i avfallshierarkin.

Så styrs avfallet, Avfall Sverige

Det är bättre att trädgårdsavfallet eldas i ett värmeverk och blir fjärrvärme, än att det eldas i en trädgård där energin inte tas tillvara. Trädgårdsavfall kan även rötas till biogas.

Är det sämre att elda än att transportera till återvinningen?

När du eldar i din trädgård återvinns varken avfallet eller energin. Om ris och grenar i stället eldas i värmeverk kan energin återvinnas och bli fjärrvärme.

Det bästa sättet är att du komposterar trädgårdsavfallet på din tomt. Då krävs inga transporter och materialet blir till jord, som kan användas i din trädgård.

Tips! För att snabba på processen kan du klippa ner grenar till mindre bitar.

Får jag tända en brasa för att grilla korv?

Ja, du får göra upp eld för att grilla korv eller laga annan mat, eftersom syftet med eldningen inte är att bli av med avfall. Tänk på att du måste elda på ett säkert sätt och se till att röken inte orsakar problem för människors hälsa.

All eldning sker under eget ansvar, så tänk efter före. På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du följa brandriskprognosen. Där hittar du även information om säkerhetsavstånd, utrustning och mycket mer.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Till dess att vi uppdaterat våra lokala föreskrifter med den nya lagen behöver du inte söka dispens för till exempel en påskbrasa, valborgsmässoeld eller majbrasa. Trädgårdsavfall såsom löv, kvistar och ris får slängas i brasan så länge eldningen inte orsakar problem för grannarna. Tänk på att rök, lukt och sotflagor kan störa omgivningen. Tänk på att grenar grövre än fyra centimeter i diameter som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus, utan ska lämnas som träavfall på återvinningscentralen.

All eldning sker under eget ansvar, så tänk efter före. På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds hemsida kan du följa brandriskprognosen. Där hittar du även information om säkerhetsavstånd, utrustning och mycket mer.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Publicerat av Elin Ohlsson den 19 april 2024, senast ändrad den 22 april 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?