Kommunstyrelsens möten och beslut

Nedan hittar du datum för kommande möten. Protokoll och beslut i korthet från tidigare möten finns i flikarna nedan. För protokoll och handlingar äldre än 2019, välkommen att mejla kommun@ulricehamn.se

Kommande möten 2023

 • Torsdag 12 januari
 • Torsdag 2 februari
 • Torsdag 2 mars
 • Onsdag 5 april
 • Torsdag 4 maj
 • Torsdag 1 juni
 • Torsdag 17 augusti (reservtillfälle)
 • Torsdag 7 september
 • Torsdag 5 oktober
 • Torsdag 9 november
 • Torsdag 30 november

Möten 2022

Torsdag 1 december

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 1 december (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 10 november

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 10 november (pdf)Lyssna

NY Ärendelista (pdf) Lyssna 

Nytt Ärende 11 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (pdf) Lyssna 

Torsdag 6 oktober

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 6 oktober (pdf) Lyssna

Torsdag 8 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 8 september (pdf) Lyssna

NY Ärendelista Kommunstyrelsen 2022-09-08 (pdf)Lyssna

Ärende 46 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-09-08 (pdf)Lyssna

Torsdag 2 juni

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ny ärendelista kommunstyrelsen 2 juni (pdf)Lyssna

Ärende 9 Antagande detaljplan för Gällstad 1 132, m.fl., Gällstad (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2 juni (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Torsdag 5 maj

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 5 maj (pdf)Lyssna

Torsdag 7 april

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 7 april del 1 (pdf)Lyssna

Handlingar del 2 (pdf)Lyssna

Handlingar del 3 (pdf)Lyssna

Handlingar del 4 (pdf)Lyssna

Handlingar del 5 (pdf)Lyssna

Torsdag 10 mars

Beslut i korthet, kommunstyrelsen 10 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 10 mars (pdf) Lyssna

Torsdag 3 februari

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 3 februari (pdf)Lyssna

Torsdag 13 januari

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 13 januari (pdf) Lyssna

Handlingar till ärende 12 (pdf) Lyssna

Möten 2021

Torsdag 25 november

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2021-11-25 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Torsdag 28 oktober

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 30 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Omedelbart justerat protokoll §225 (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Ärende 9. Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 (pdf) Lyssna

Torsdag 2 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 3 juni

Beslut i korthet 

Protokoll §150 (pdf) Lyssna

Protokoll §§146-149, 151-175 (pdf) Lyssna

Ny ärendelista (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Handlingar del 5 (pdf) Lyssna

Ärende 11. Tilläggsbudget 2021 (pdf) Lyssna

Torsdag 6 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Ärende 6. Barnbilaga 2020 – bilaga till Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun (pdf) Lyssna

Onsdag 14 april

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 14 april

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Torsdag 4 mars

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 4 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 4 februari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 4 februari

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 14 januari

Beslut i korthet på kommunstyrelsen den 14 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Möten 2020

Torsdag 26 november

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Måndag 2 november

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärende 29 Initiativärende Delutredning 4, 7-9 skolorna (pdf) Lyssna

Ärende 27 Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin (pdf) Lyssna

Ärende 27 Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin (pdf) Lyssna

Kallelse KS 2 november hemsida (pdf)

Torsdag 1 oktober

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 3 september

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 20 augusti

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Måndag 1 juni

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Torsdag 7 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Måndag 6 april

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 26 mars (extrainsatt möte)

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 5 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2A komplementering (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Måndag 3 februari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar, del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 4 (pdf) Lyssna

Måndag 13 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Möten 2019

Torsdag 19 december

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Måndag 2 december

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar, del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 4 (pdf) Lyssna

Torsdag 31 oktober

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Handlingar del 5 (pdf) Lyssna

Torsdag 3 oktober

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Torsdag 5 september

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Måndag 3 juni

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Handlingar del 5 (pdf) Lyssna

Handlingar del 6 (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 2 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 4 april

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 7 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022 (pdf) (bilaga till ärende nr 8) Lyssna

Torsdag den 7 februari

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna
Beslut i korthet 

Torsdag den 10 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 1 december

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 1 december (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 10 november

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 10 november (pdf)Lyssna

NY Ärendelista (pdf) Lyssna 

Nytt Ärende 11 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (pdf) Lyssna 

Torsdag 6 oktober

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 6 oktober (pdf) Lyssna

Torsdag 8 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 8 september (pdf) Lyssna

NY Ärendelista Kommunstyrelsen 2022-09-08 (pdf)Lyssna

Ärende 46 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-09-08 (pdf)Lyssna

Torsdag 2 juni

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ny ärendelista kommunstyrelsen 2 juni (pdf)Lyssna

Ärende 9 Antagande detaljplan för Gällstad 1 132, m.fl., Gällstad (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2 juni (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Torsdag 5 maj

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 5 maj (pdf)Lyssna

Torsdag 7 april

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 7 april del 1 (pdf)Lyssna

Handlingar del 2 (pdf)Lyssna

Handlingar del 3 (pdf)Lyssna

Handlingar del 4 (pdf)Lyssna

Handlingar del 5 (pdf)Lyssna

Torsdag 10 mars

Beslut i korthet, kommunstyrelsen 10 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 10 mars (pdf) Lyssna

Torsdag 3 februari

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 3 februari (pdf)Lyssna

Torsdag 13 januari

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 13 januari (pdf) Lyssna

Handlingar till ärende 12 (pdf) Lyssna

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 7 december 2022 av Linnea Svensson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?