Uteservering

Om du som företagare planerar att ha en uteservering till din verksamhet behöver du ansöka om tillstånd.

Uteserveringar är främst tänkt att användas sommartid mellan 1 april och 30 september.

Gatorna i Ulricehamns innerstad är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla och vara anpassade för god framkomlighet för fotgängare och trafik.

OBS! Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på uteserveringar. För mer information kontakta miljo@ulricehamn.se Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om rökfria miljöer.

Ansökan

Var ute i god tid med din ansökan.

Du ansöker hos polisen om tillstånd enligt ordningslagen för att använda offentlig plats. Polisen kontaktar sedan kommunen. Kommunen bedömer ansökan utifrån bland annat de allmänna lokala ordningsföreskrifterna där hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, skötsel, miljö och framkomlighet tas. Kommunen och polisen samråder alltid innan tillståndet ges. Om kommunen skulle avböja ansökan får polisen inte lämna tillstånd.

Om uteserveringen ska ha ett golv krävs även ett bygglov. Bygglovshandläggningen beräknas ta upp till tio veckor. Ta gärna kontakt med byggenheten före du ansöker om du känner dig tveksam. Ansök digitalt via mittbygge.se eller via blankett för  bygglovsansökan.

Avgift för markupplåtelse

Kommunen tar ut avgift för markupplåtelse enligt taxa.

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Placering och storlek

Uteserveringen ska alltid placeras utmed lokalens fasad och max vara lika lång som byggnaden.

Staket och inhägnad

 • Hur uteserveringen behöver avgränsas beror på platsens förutsättningar och avgörs från fall till fall.
 • En uteservering ska normalt vara inhägnad på alla sidor och bara ha en ingång. Ingången måste vara minst 90 cm bred.
 • Staketet ska vara säkert och funktionellt och 80-100 cm högt. Det bör vara av smide eller liknande.
 • För en mindre uteservering utmed fasad kan det vara tillräckligt med staket endast på gavlarna.

Möblering och tillgänglighet

 • Möbleringen ska vara luftig och flexibel.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla. Den ska vara möblerad så att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Hänsyn måste tas till rör och ledningar under mark som måste vara åtkomliga.

Servering av alkohol

Tak/markis

 • Taket ska i utseende passa till fasaden.
 • Taket ska vara en markis som ska kunna fällas in och ut.
 • Markisen får inte vara lägre än 2,3 meter.
 • En servering får max ha en typ av markis.
 • Markisen ska vara hel och funktionell.

Skyltning

 • All skyltning ska rymmas inom området för uteserveringen.
 • Restaurangen eller caféets namn får skyltas på staketet och markisen, men inte dominera.
 • Varumärkesnamn får inte förekomma. Skyltning av varumärken kräver bygglov för skyltning.

Uteserveringen ska alltid placeras utmed lokalens fasad och max vara lika lång som byggnaden.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 25 april 2017, senast ändrad den 27 mars 2020 av Lea Greim

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?