Stöd för dig med funktionsnedsättning

Ulricehamns kommun hjälper dig med rätt stöd utifrån dina behov. Du ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. All vår verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om dig inte får lämnas ut utan ditt samtycke.

Funktionsnedsättningens IRO-grupp

Insatserna som Ulricehamns kommun utför regleras i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Kontaktuppgifter till våra enhetschefer finns på denna sida. Om du vill nå en handläggare kan du ringa till receptionen på individ- och familjeomsorgen.

Vill du veta mer om LSS fast på andra språk, titta under rubriken ”Bilagor” till höger på denna sida.

Kundval för daglig verksamhet

Inom daglig verksamhet och dagverksamhet kan du välja var du ska arbeta.

Läs mer på sidan detta stöd erbjuder vi.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd genom LSS

Ansökan om stöd för psykisk funktionsnedsättning (SoL).

Klagomål och synpunkter

Upplever du att du blivit felbehandlad? Har du allmänna synpunkter och förbättringsförslag på vård och omsorg i Ulricehamn? Välkommen att höra av dig!

Lämna klagomål och synpunkter

Välkommen att också kontakta våra handläggare och enhetschefer. Du hittar alla uppgifter under rubriken kontakt på denna sida.

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 28 januari 2015, senast ändrad den 8 juni 2020 av Lena Frimansson