Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bild på sedlar

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Här nedan finns några exempel på avgifter för vanligt förekommande byggärenden, baserat på 2019-års taxa.

Timtaxa

2019 års timtaxa är 950 kr

Förhandsbesked

Enbostadshus utanför detaljplan: 4 953 kr

Rivningslov

Byggnad mindre än 250 m²: 4 953 kr
Byggnad större än 250 m²: 9 602 kr
Rivningsanmälan utanför detaljplan: 1 163 kr

Marklov

Timdebiteras utifrån gällande kommunal taxa

Bygglov, nybyggnation

Enbostadshus, BTA mindre än 199 m², lov: 9 230 kr
Enbostadshus, BTA mindre än 199 m², start- och slutbesked: 10 719 kr

Enbostadshus, BTA större än 200 m², lov: 11 463 kr
Enbostadshus, BTA större än 200 m², start- och slutbesked: 13 223 kr

Garage/carport BTA mindre än 50 m², lov: 1 883 kr
Garage/carport BTA mindre än 50 m², start- och slutbesked: 1 209 kr

Garage/carport BTA större än 50 m², lov: 3 464 kr
Garage/carport BTA större än 50 m², start- och slutbesked: 2 790 kr

Planavgift

I vissa fall vid nybyggnation kan planavgift tillkomma
Enbostadshus, BTA mindre än 199 m²: 27 528 kr
Enbostadshus, BTA större än 200 m²: 34 410 kr

Bygglov, tillbyggnad

Enbostadshus, BTA mindre än 50 m², lov: 1 883 kr
Enbostadshus, BTA mindre än 50 m², start- och slutbesked: 1 209 kr

Inglasad altan, BTA mindre än 50 m², lov: 1 604 kr
Inglasad altan, BTA mindre än 50 m², start- och slutbesked: 1 209 kr

Garage/komplementbyggand, mindre än 50 m², lov: 1 604 kr
Garage/komplementbyggand, mindre än 50 m², start- och slutbesked: 1 209 kr

Bygglov för fasadändring

Byte av fasad- och takmaterial, mindre ändring, lov: 1 325 kr
Byte av fasad- och takmaterial, mindre ändring, start- och slutbesked: 930 kr

Byte av fasad- och takmaterial, större ändring, lov: 2 348 kr
Byte av fasad- och takmaterial, större ändring, start- och slutbesked: 1 860 kr

Attefallshus

25 m² komplementbostad: 7 125 kr
25 m² komplementbyggnad: 3 325 kr
15 m² tillbyggnad: 3 800 kr
Inreda ny lägenhet: 4 750 k r
Takkupor i bärande konstruktion: 1 425 kr

Skyltlov

Skylt, utan belysning med liten påverkan, start- och slutbesked: 2 395 kr

Skylt, utan belysning med större påverkan, start- och slutbesked: 5 185 kr

Anmälan för eldstad

Installation av eldstad, kamin, rökkanal: 1 163 kr

Övriga avgifter

  • För ansökan som avviker från detaljplan tillkommer en extra avgift
  • För grannehörande tillkommer en extra avgift

Rabatt MittBygge

Om du ansöker via vår e-tjänst MittBygge får du en rabatt på 500 kr.

Observera att ovanstående priser är exempel på ärenden och att flera varianter finns. Du får information om vilka just dina kostnaderna är samtidigt som du får bygglovsbeslutet. Har du frågor om avgiftens storlek kan du kontakta byggenheten på bygg@ulricehamn.se.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 maj 2017, senast ändrad den 25 mars 2020

E-tjänster och blanketter

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Inställt tills vidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?