Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna.

Bild på sedlar

Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas ut en avgift även vid avslag av sökt lov, dock till en reducerad avgift.

Om du har frågor gällande bygglovsavgifter hör av dig till byggenheten och be att få tala med fakturaansvarig.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 maj 2017, senast ändrad den 7 juli 2020 av Emma Magnusson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?