Bygglov och anmälan

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i sin tur kräver en hel del förberedelser och underlag i form av kartor och ritningar. Följ länkarna för information om vad som krävs för olika typer av byggprojekt, se exempel på ritningar och vad som gäller om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Öppet hus

Besök våra bygglovshandläggare och få svar på dina frågor om bygglov och få hjälp med din ansökan.
Öppet hus hålls varje helgfri torsdag kl. 16-18 i stadshusets huvudéntre på Bogesundsgatan 22 i Ulricehamn.

Vill du boka tid eller bli uppringd?

Har du ett byggprojekt som är på gång och vill träffa en handläggare, men har inte möjlighet att komma till öppet hus? Då kan du med fördel boka tid för ett möte eller välja om du vill bli uppringd av en handläggare. Skicka ett mejl till bygg@ulricehamn.se där du anger ditt telefonnummer, vad du vill ha hjälp med/vilken typ av projekt du har tänkt starta samt vilken fastighet det gäller. Ange också förslag på tider som passar dig bäst att boka in ett möte eller telefonsamtal.

mittbygge.se

Använd vår e-tjänst MittBygge.se

Att ansöka om bygglov, rivningslov eller göra en anmälan är smidigt via e-tjänsten www.mittbygge.se. Du får också en rabatt på din bygglovsavgift om du anmäler digitalt (förutsatt att ansökan är komplett när den skickats in) på 500 kronor. Genom att ansöka digitalt via mittbygge.se kan du snabbt: se vilka handlingar du skickat in se var i…

Byggställning vid ett hus i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader

Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Vad du ska bygga påverkar vilka…

Blanketter, ritningar och handlingar

Nedan hittar du exempel på ritningar och andra handlingar och hur de ser ut och ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika handlingar. Läs mer under respektive sida via länken: Vad ska du bygga?  

Byggprocessen - steg för steg

Bygglov steg för steg

Ska du bygga nytt, bygga till eller bygga om krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg. Här finns en steg för steg-beskrivning över bygglovsprocessen och över hur ett ärende normalt handläggs.

Utdrag ur en nybyggnadskarta

Kartor och mätning

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt.

Gräsmatta med lila blommor. Hus i bakgrunden.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Det finns tillfällen då kommunen utför tillsyn och kontroller av fastigheter. Det kan handla om att olovlig byggnation misstänkts ha utförts, bristande underhåll på en fastighet. Tillsynen och kontrollen regleras i regleras i plan- och bygglagen. Olovligt byggande Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller…

Bild på sedlar

Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas…

Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Helgfria torsdagar kl.16.00-18.00, stadshusets huvudentré.

Hjälpte informationen på denna sida dig?