Stöd via ideella organisationer

Det finns många som arbetar med att anhöriga ska få det bättre. Anhörigkonsulent förmedlar ofta kontakter till olika lokala intresseföreningar som exempelvis Demensföreningen, RSMH, Attention och FUB, men även till andra kontaktpersoner och nätverk.

HänderHänder

Svenska kyrkans församlingar erbjuder också samtal och hälsofrämjande verksamhet i olika former.

Några exempel på samverkan är att det finns en samtalsgrupp för anhöriga seniorer som drivs av anhörigkonsulent ihop med diakon från Redvägs församling och att Ulricehamns församling bidrar med gruppledare till Musslans barngrupp. Röda Korset ordnar varannan torsdag en förmiddagsträff för anhöriga seniorer på Oasens seniorcenter.

Det finns också många andra som erbjuder anhörigstöd, till exempel Maskrosbarn, Anhörigas riksförbund, IFS Göteborg, Alanon, Krafthuset i Borås, med flera.

Är du aktiv i en förening, organisation eller annat och önskar samarbete med anhörigstödet? Vi har bland annat ett Anhörigråd med representanter från olika föreningar.

Kontakta anhörigkonsulent för mer information!

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?