Trafik och gata

Här hittar du information om det som rör våra gator och vägar, vilket innebär allt från snöröjning, sopning av gator, alternativa drivmedel i kommunen till information om grävtillstånd.

Bild på ett par händer som klipper en buske med häcksax.

Häckar och buskar

Staket, buskar, träd eller häckar på din tomt kan vara en trafikfara eller försämra framkomligheten på gång- och cykelvägar. Här kan du läsa om vad som gäller för staket, plank, häckar och buskar runt din tomt. Träd, buskar och häckar får inte skymma sikten eller försvåra framkomlighet Som fastighetsägare är du skyldig att se till…

Bild på vägskylt som betyder gatuarbete

Planerade gatuarbeten

Under 2020 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.  

Bild på en vägarbetsskylt som står på en gata med kullersten.

Arbete på vägar och gator

När grävarbete ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Säker arbetsmiljö för de som arbetar på/bredvid vägar Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som…

Bild på en grusväg som leder upp till ett krön. Gräsytor vid sidan av vägen.

Kommunalt bidrag för vägunderhåll

Det finns tre typer av kommunala bidrag för underhåll av enskilda vägar i Ulricehamns kommun. Hur och när bidraget betalas ut beror på vilken typ av väg som bidraget avser. Här hittar du information kring de olika bidragen och hur processen för respektive bidrag fungerar. Regler för vägbidrag till enskilda vägar (pdf)

Biild på en vägskylt med förbud för cykeltrafik och motorfordon. i bakgrunden stora torget och gågatan i Ulricehamn.

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns det lokala trafikföreskrifter att förhålla sig till. De lokala trafikföreskrifterna kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Föreskrifterna finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Det finns…

Bild på motorvägen med bron över Ätran.

Trafik och säkerhet

Ulricehamns kommun samarbetar med Polisen och Trafikverket för ökad trafiksäkerhet och en förbättrad trafikmiljö. Vi utför trafikmätningar och planerar för gång- och cykelvägar samt gångpassager. Dessutom planerar vi för hastighetsdämpande åtgärder.  

Bild på ett bilbakdäck som står i snö.

Vägunderhåll och snöröjning

Vem som sköter din väg beror på vart du bor. Information om väghållare finner du under fliken "Vem som sköter vägen" nedan. Här hittar du också svar på vanliga frågor samt hur du felanmäler en gata eller väg. För att din felanmälan ska nå rätt adress är det viktigt att du först kollar vem som…

Hjälpte informationen på denna sida dig?