Grävtillstånd och trafikanordningsplan

När grävning ska utföras i vägområde behöver du som entreprenör ansöka om grävtillstånd hos kommunen. Det ska också finnas en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättad.

Trafikanordningsplan och grävtillstånd finns för att skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet och en säker trafikmiljö för de trafikanter som vistas i närheten av arbetet. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan.

Följ kommunens grävanvisningar

Vid schaktarbeten ska kommunens grävanvisningar följas. En särskild avgift utgår för framtida underhåll i asfalt, se kommunens taxebilaga 2023 för prisuppgift. All återställning av schakter omfattas av en 3-årig garanti, uppkommer skador på återställd yta är entreprenören skyldig att reparera dessa skador.

Taxebilaga 2024 (pdf)

Ansökan om grävtillstånd och TA-plan

Du ansöker om grävtillstånd och TA-plan via e-tjänsten Grävtillstånd och TA-plan

Här fyller du enkelt i all information och kan markera det aktuella grävområdet direkt i en karta. Du kan följa ditt ärende och om du har flera ärenden samtidigt har du alla samlade på ett och samma ställe. När du är färdig med arbetet går du in och färdigställer direkt i e-tjänsten.

Första gången du använder e-tjänsten behöver du skapa en användare som du sedan fortsätter varje gång som du ska logga in.

Guide till hur du ansöker om tillstånd

Guide för att ansöka om grävtillstånd och TA-plan

Ansök om tillstånd i god tid

TA-planen/grävtillståndet ska skickas till Ulricehamns kommun senast fem dagar före arbetet ska påbörjas. Vid akuta arbeten ska en TA-plan skickas in senast dagen efter grävning påbörjats. Längre handläggningstid kan förekomma om exempelvis avstängningen medför att trafikföreskrift måste göras. En trafikföreskrift måste göras om avstängningen kräver justering av reglerna i trafiken, exempelvis parkeringsförbud.

Avgift för utebliven ansökan

Om ansökan uteblir kommer du debiteras en avgift om 2000 kronor ut enligt kommunens aktuella taxebilaga.

Taxebilaga 2024 (pdf)

Du ansöker om grävtillstånd och TA-plan via e-tjänsten Grävtillstånd och TA-plan

Här fyller du enkelt i all information och kan markera det aktuella grävområdet direkt i en karta. Du kan följa ditt ärende och om du har flera ärenden samtidigt har du alla samlade på ett och samma ställe. När du är färdig med arbetet går du in och färdigställer direkt i e-tjänsten.

Första gången du använder e-tjänsten behöver du skapa en användare som du sedan fortsätter varje gång som du ska logga in.

Guide till hur du ansöker om tillstånd

Guide för att ansöka om grävtillstånd och TA-plan

Publicerat av Kajsa Leidek den 4 september 2019, senast ändrad den 2 januari 2024 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?