Stadsskogens förskola i Ulricehamn

Stadsskogens förskola tillhör, tillsammans med förskolan Tre rosor, förskoleområde Emilia Centrum och ligger i Ulricehamns centralort. Förskolorna är inspirerade av Reggio-Emilias pedagogiska idé.

Bild på Stadsskogens förskola en solig dag. Gården i förgrunden och förskolan i bakgrunden.Stadsskogens förskola

Stadsskogens förskola ligger i anslutning till bostadsområdena Stadsskogen och Fredriksberg och tar emot cirka 120 barn.

Förskolorna i Emilia Centrum, Stadsskogen och Tre rosor är inspirerade av Reggio-Emilias filosofi och genomförför en likvärdig och hållbar utbildning i åldershomogena barngrupper.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I förskoleområde Emilia Centrum genomför vi en likvärdig och innehållsrik utbildning för alla barns bästa. Vi har en miljö och ett bemötande som är välkomnande och omsorgsfullt och vi erbjuder en innehållsrik utbildning och undervisning utifrån läroplanens målområden. I förskolan får barnen möta inspirerande och lärorika miljöer inne och ute. Där får barnen möjlighet att lära och utvecklas i samspel med andra barn och vuxna, i mindre och större grupper i lek och eget skapande i olika projekt.

Vi bjuder in er vårdnadshavare till ett nära och förtroendefullt samarbete för barnens bästa.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 oktober 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Fållornavägen 1 A
52333 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?