Stadsskogens förskola i Ulricehamn

Stadsskogens förskola tillhör, tillsammans med förskolan Tre rosor, förskoleområde Emilia centrum. Våra förskolor är inspirerade av Reggio-Emilias filosofi och pedagogiska idé. Filosofin är förankrad i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans, barn och vuxnas möjligheter.

Bild på Stadsskogens förskola en solig dag. Gården i förgrunden och förskolan i bakgrunden.Stadsskogens förskola

Vi arbetar utifrån följande ledord:

 • barnsyn och förhållningssätt
 • barnets 100-språk/inspirationer
 • smågrupper
 • miljön, den tredje pedagogen
 • pedagogisk dokumentation

Avdelningar

Förskolan har sex avdelningar uppdelade i tre team:

Team Gul

Gul 1 och Gul 2 – yngre barn

Team Grön

Grön 3 och Grön 4 – mellanbarn

Team Blå

Blå 5 och Blå 6 – äldre barn

Intraprenad

Förskolorna i området drivs som ett intraprenad. Detta innebär att kommunen har givit området större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

Med intraprenaden ser vi från verksamheten en möjlighet att utveckla och fördjupa vårt innehåll i riktning mot vår inspiration och vision.

Läroplan

Så arbetar vi utifrån läroplanen

Som grund för vår verksamhet ligger målen i läroplanen Lpfö 18:

 • Lek och socialt samspel
  – normer och värden samt barns inflytande
 • Kommunikation och skapande
  – estetiska uttryck
 • Kommunikation och skapande
  – språk och kultur
 • Kommunikation och skapande
  – matematik och digital teknik
 • Hållbar utveckling
  – natur, samhälle och teknik

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. /Lpfö 18

Att lära ska vara roligt, ske i naturliga sammanhang och knytas till barnens tidigare erfarenheter. Leken är viktig!

Barnen ska ges möjlighet att vara kreativa, skapa och själva söka och lösa problem, och att känna tillit till sin egen förmåga. Barnens skapande, att måla, sjunga, bygga och uttrycka sig på många olika sätt kännetecknar vår verksamhet.

Vi lär för livet!

Hållbarhet

Vår vision om en hållbar framtid är en stark tilltro till barnens och de vuxnas förmågor att skapa förändring och framtidstro. Detta innebär att lära och utveckla hållbara alternativ i våra egna sociala sammanhang.

Delaktighet genom digital dokumentation

För att dokumentera och informera om vår verksamhet för föräldrar och för barnen som går på förskolorna i förskoleområde Emilia Centrum, använder vi digital dokumentation. Dokumentationen är låst för obehöriga användare och det krävs personlig inloggning för att få tillgång till den.

En möjlighet till lärande, delaktighet och information

Syftet med detta är att vi, tillsammans med barnen och er föräldrar, på ett bra sätt ska kunna följa och dokumentera barnens lärande i ett socialt sammanhang inom ramen för läroplanens mål. Dokumentationen finns också för att öka föräldrarnas insyn och för att ge er större delaktighet i verksamheten. Genom dokumentationen kan ni ta del av verksamhetens innehåll mer direkt, här och nu. Här hittar föräldrarna också information om vad som hänt och vad som är på gång framöver. Vårt system finns tillgänglig via dator, surfplatta och smartphone.

 

Förskolorna i området drivs som ett intraprenad. Detta innebär att kommunen har givit området större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

Med intraprenaden ser vi från verksamheten en möjlighet att utveckla och fördjupa vårt innehåll i riktning mot vår inspiration och vision.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Fållornavägen 1 A
52333 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?