Handlingsplan för miljöarbetet

I slutet av 2018 klubbade kommunfullmäktige igenom en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. För att lyckas med strategins genomförande har vi även tagit fram en handlingsplan för miljöarbetet – som med konkreta åtgärder fokuserar på att reparera naturen och minska klimatpåverkan.

Prioriterade områden

Handlingsplanen ska bidra till strategins genomförande, de nationella miljömålen och ett ekologiskt hållbart samhälle. I handlingsplanen hittar du åtgärder inom tre prioriterade miljö- och uppdragsområden. Varje uppdragsområde har i sin tur delats upp i prioriterade delområden.

Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet

Handlingsplanens första miljö- och uppdragsområde handlar om att underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet i kommunen. Här krävs samarbete mellan olika kompetenser. För att nå dit ska vi införa ett miljöledningssystem, det vill säga ett kontinuerligt hållbarhetsarbete för våra verksamheter. Vi ska också kunskapshöja i takt med att utvecklingen inom olika miljöområden går framåt, för att möta kraven på vårt arbete och uppnå målet att ligga i framkant jämfört med andra kommuner.

Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster

Vikten av att säkra den biologiska mångfalden, ekosystemens stabilitet och tillgången till ekosystemtjänsterna har pekats ut av många. Ska vi klara omställningen till ett förändrat klimat och skapa ett hållbart samhälle måste vi först säkerställa att naturen fungerar som den ska. Med en miljöbedömning i den fysiska planeringen, hur mark och vatten ska användas, kan vi se till att varje del säkerställer den biologiska mångfalden, ekosystemen och ekosystemtjänsterna. För att nå dit ska vi även ta fram en ny blå- och grönplan samt formalisera bekämpningen av det största hotet mot vår biologisk mångfald – invasiva arter.

Förändrat klimat och god bebyggd miljö

Visste du att vi på hela 26 år, mellan 1990 och 2016, endast har minskat utsläppen med 1,3 ton per invånare? För att hålla klimatförändringen inom kontroll behöver utsläppen i Ulricehamns kommun minska till 3 ton per invånare år 2030. Här måste vi vidta åtgärder som drastiskt minskar utsläppen och mildrar effekterna av klimatet på samhället. Det ska vi göra genom att arbeta inom två delområden – transporter samt energianvändning och byggmaterial. Att ställa om till klimatbonusbilar och fatta beslut om specifika miljöåtgärder inför nya projekt är två av flera uppdrag inom våra delområden.

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 6 juli 2023, senast ändrad den 6 juli 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?