Förskola

I förskolan får barnen utveckla sina färdigheter och stärka sin självkänsla. De får också lära sig att fungera i grupp. Ansök om plats på kommunens e-tjänst

 

Ansök om plats

Du kan ansöka om plats på förskola genom att använda vår e-tjänst. Du kan söka både till kommunala och fristående förskolor. Du kan också vända dig till kommunen direkt eller kontakta de fristående förskolorna direkt.

Du kan också ansöka om plats till pedagogisk omsorg på obekväm tid om båda vårdnadshavare arbetar kväll, natt eller helg. För att ta reda på mer läs riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm tid.

I ansökan anger du vilket behov av omsorg ditt barn har. Du anger också om ni har några särskilda önskemål.

Du som vårdnadshavare kan önska den förskola som passar bäst. Barnen placeras enligt dina önskemål i mån av plats.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till förskola 15 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas under veckan bestämmer förskolan.

Du behöver inga användaruppgifter för att göra ansökan.

Uppdatera dina uppgifter

I vår e-tjänst kan du ändra dina kontaktuppgifter och uppgifter om inkomst. Du kan också göra ändringar i schema och säga upp plats.

Ändringarna du behöver anmäla till kommunen:

  • När du får ändrade arbetstider. Gör ändringar i schemat i god tid så att personalen är förberedd och får information innan ändringarna börjar gälla.
  • När du ändrar inkomst
  • Om du och din partner flyttar isär
  • När du flyttar ihop med någon
  • När du vill säga upp plats. Uppsägningstiden för förskolan är två månader. Du betalar avgiften under hela uppsägningstiden även om ditt barn inte använder förskoleplatsen.

 

Du kan ansöka om plats på förskola genom att använda vår e-tjänst. Du kan söka både till kommunala och fristående förskolor. Du kan också vända dig till kommunen direkt eller kontakta de fristående förskolorna direkt.

Du kan också ansöka om plats till pedagogisk omsorg på obekväm tid om båda vårdnadshavare arbetar kväll, natt eller helg. För att ta reda på mer läs riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm tid.

I ansökan anger du vilket behov av omsorg ditt barn har. Du anger också om ni har några särskilda önskemål.

Du som vårdnadshavare kan önska den förskola som passar bäst. Barnen placeras enligt dina önskemål i mån av plats.

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till förskola 15 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas under veckan bestämmer förskolan.

Du behöver inga användaruppgifter för att göra ansökan.

Publicerat av System den 10 december 2014, senast ändrad den 4 april 2022 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?