Handslag

Offentlig upphandling

Det som köps in av Ulricehamns kommun ska i princip alltid vara upphandlat. Upphandling, både för kommunen och de kommunala…

Exempel på del av plankarta

Detaljplaner

I detaljplaner regleras användningen av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga…