Äldreomsorg

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och vård- och omsorgsboende (äldreboende).

 

Vad du kan få hjälp med

Du kan få hjälp med allt från enklare ärenden, som att skaffa ett trygghetslarm, till mer omfattade stöd i hemmet. Det kan till exempel vara hjälp med av- och påklädning eller att värma lunch. Om du behöver mer stöd än vad som går att ge i ditt hem, kan du ansöka om plats på vård- och omsorgsboende (äldreboende).

Ansök om stöd och hjälp

När du ansöker om stöd och hjälp, antingen skriftligt eller genom samtal, påbörjar vi ditt ärende. Hur lång tid det tar att få hjälp beror på omfattningen av ditt ärende. Vi arbetar skyndsamt med att handlägga ärendet utifrån fakta och insamlad information.

Ansökan om bistånd kan du göra hos kommunens biståndshandläggare på två olika sätt:

Kontakta en biståndshandläggare

  • Du når samtliga biståndshandläggare via kommunens växel 0321-59 50 00.
  • Ring gärna 08.00-09.00, måndag till fredag, då de flesta handläggarna har möjlighet att svara.
  • Handläggarna är uppdelade på geografiska områden. Du hittar information om dessa och länk till kontaktuppgifter i fliken ”Kontakta biståndshandläggare”.

Ansök via blankett

Ansökan om hemtjänstinsatser (pdf)

Skicka blanketten till:
Handläggarenheten, URC
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Din ansökan prövas mot Socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunstyrelsen antagit. Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen.

 

Vad händer när jag har ansökt?

När vi har fått din ansökan tar vi kontakt med dig och påbörjar en utredning som oftast inleds med ett hembesök. Vi utreder exempelvis tidigare sjukdomshistoria, din sociala situation, vilken kontakt med anhöriga som finns samt vad du klarar av att göra och vilka hinder som finns i din vardag.

När utredningen är färdig fattar vi beslut. Om du blir beviljad bistånd skickar vi det till en utförare som du har valt enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Utförare finns både i kommunal eller privat regi. Vald utförare kontaktar dig för att påbörja hjälpen.

Hur lång tid tar det innan jag får min hjälp?

Handläggning av ärenden sker efter principen skyndsamt. Det betyder att vi handlägger ditt ärende så snabbt vi kan. Ärenden som kräver mindre utredningar kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetslarm medan ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid.

Hemtjänst

Det planeringsarbete din utförare måste göra påverkar hur snabbt du kan få hjälp. Hur snabbt det sker beror på vilken sorts insats det handlar om. Vissa insatser, till exempel hjälp med städning, kan ta upp till 2 veckor från det att du har fått ditt beslut.

Vård- och omsorgsboende

Vid beslut om särskilda boendeformer för service och omvårdnad, så kallade vård- och omsorgsboenden, kan tillgången på plats påverka hur snabbt du får din hjälp. När du har fått ditt beslut har kommunen tre månader på sig att erbjuda en lägenhet.

Kontakta biståndshandläggare

Område Centrala

Område Centrala omfattar Borgmästarhagen, Gullered, Hössna, Strängsered, Torhult, Brunn, del av Centrum, Karlsnäs, Villastaden och Åsundasjöstad samt Ryttershovs vård- och omsorgsboende.

Telefon: 0321-59 56 63, 0321-59 56 35,  0321-59 57 17, 0321- 59 56 29, 0321-59 56 79

Område Solrosen

Område Solrosen omfattar Fredriksberg, Fållorna, Karlslätt, Boråsvägen 1 (Kullens hyreshus), södra delen av Ulricehamns tätort samt Solrosens vård- och omsorgsboende.

Telefon: 0321-59 56 96, 0321-59 57 15, 0321- 59 68 15, 0321-59 65 05

Södra området

Område Ekero

Område Ekero omfattar Grönahög, Gällstad, Marbäck, Rånnaväg, Röshult, Torsbo och Vegby samt Ekeros vård- och omsorgsboende.

Telefon: 0321- 59 56 34, 0321- 59 56 29

Norra området

Område Hökerumsgården

Området Hökerumsgården omfattar Fänneslunda, Grovared, Hulu, Hökerum, Nitta, Tvärred, Varnum, Älmestad samt Hökerumsgårdens vård- och omsorgsboende.

Telefon: 0321-59 56 36, 0321- 59 65 05

Område Parkgården

Område Parkgården omfattar Blidsberg, Böne, Dalum, Knätte, Kölingared, Liared, Möne, Timmele, Trädet samt Parkgårdens vård- och omsorgsboende.

Telefon: 0321-59 56 32, 0321- 59 68 15

Beslut och överklagan

Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunstyrelsen antagit. Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen.

Du får ett skriftligt beslut som skickas hem till dig. Om du inte beviljas den insats du ansökt om kan du överklaga. Mer information får du i beslutet och du kan alltid få hjälp av våra handläggare.

Överklaga skriftligt till Förvaltningsrätten

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningen eller beslutsfattaren inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Information om att överklaga hos Förvaltningsrätten

Uppsökande verksamhet

I Ulricehamns kommun finns uppsökande verksamhet för dig som fyller 80 år och inte har insatser enligt socialtjänstlagen. Under det år du fyller 80 år kommer du att få ett brev på posten med information och erbjudande om hembesök. På hembesöket får du mer information om vilket stöd kommunen erbjuder och du har chans att få svar på egna frågor och funderingar.

Om du läser detta och är 80 år och bor i Ulricehamns kommun – håll utkik efter vår information som skickas med posten.

Nationell minoritet

Vi kan på begäran erbjuda möjlighet att få hela eller en betydande del av service och omvårdnad av personal som kan nationella minoritetsspråken; finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Denna möjlighet kan enbart erbjudas då det finns tillgänglig personal som behärskar det begärda nationella minoritetsspråket. Du har rätt till att få dina behov och önskemål tillgodosedda oavsett om du kan svenska eller inte.

När vi har fått din ansökan tar vi kontakt med dig och påbörjar en utredning som oftast inleds med ett hembesök. Vi utreder exempelvis tidigare sjukdomshistoria, din sociala situation, vilken kontakt med anhöriga som finns samt vad du klarar av att göra och vilka hinder som finns i din vardag.

När utredningen är färdig fattar vi beslut. Om du blir beviljad bistånd skickar vi det till en utförare som du har valt enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Utförare finns både i kommunal eller privat regi. Vald utförare kontaktar dig för att påbörja hjälpen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 12 december 2023 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?