Äldreomsorg

Vi hjälper dig som är äldre att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om trygghetslarm, anhörigstöd, hemtjänst och vård- och omsorgsboende (äldreboende).

Bild på personal med en äldre kvinna.Foto: Greta Malm

Vad du kan få hjälp med

Det kan vara allt i från enklare ärenden som att skaffa ett trygghetslarm till mer omfattande stöd som plats på vård- och omsorgsboende (äldreboende). Det handlar kort sagt om praktisk hjälp i hemmet samt olika typer av boende.

Ansök om stöd och hjälp

När du ansöker om stöd och hjälp, antingen skriftligt eller genom samtal, påbörjar vi ditt ärende. Hur lång tid det tar att få hjälp beror på omfattningen av ditt ärende. Vi arbetar skyndsamt med att handlägga ärendet utifrån fakta och insamlad information.

Ansökan om bistånd kan du göra hos kommunens biståndshandläggare på två olika sätt:

Ansök via blankett

Ansökan om äldreomsorg och hjälp i hemmet enligt Socialtjänstlagen  (pdf)
skicka till:
Handläggarenheten 1, URC
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Ring en biståndshandläggare

Du når samtliga biståndshandläggare via kommunens växel 0321-59 50 00
De är uppdelade på geografiska områden med utgångspunkt i kommunens boenden för äldre. Du hittar information om dessa och länk till kontaktuppgifter i fliken Kontakta biståndshandläggare nedan.
Handläggarna träffas säkrast måndag – fredag, kl. 8 – 9.

Din ansökan prövas mot Socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunstyrelsen antagit. Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen.

 

Vad händer när jag har ansökt?

När vi har fått din ansökan bokar vi ett hembesök hos dig. Då påbörjar vi en utredning om ditt ärende. Vi utreder exempelvis tidigare sjukdomshistoria, din sociala situation, vilken kontakt med anhöriga som finns samt vad du klarar av att göra och vilka hinder som finns i din vardag.

När utredningen är färdig fattar vi beslut. Om du blir beviljad bistånd skickar vi det till din utförare det vill säga kommunal hemtjänst eller annan privat utförare som sedan kontaktar dig.

Hur lång tid tar det innan jag får min hjälp?

Våra utförare arbetar efter principen skyndsamt. Ärenden som kräver mindre utredningar kan vara klara på ett par dagar, exempelvis trygghetslarm medan ärenden som gäller omfattande hjälp i hemmet eller särskilt boende kan ta längre tid.

Hemtjänst

När du får ett beslut om hemtjänst ska du välja vem som ska utföra din hemtjänst, så kallat kundval.
Kundval innebär att du istället för att tilldelas utförare får välja vilken utförare du vill ha hjälp av. Du kan välja kommunens hemtjänst eller privata aktörer. Du kan också välja olika företag till olika typer av stöd som omvårdnad och städ.

Det planeringsarbete din utförare måste göra påverkar hur snabbt du kan få hjälp, men vanligtvis får du din hjälp 1- 2 veckor efter du fått ditt beslut.

Vård- och omsorgsboende

Vid beslut om särskilda boendeformer för service och omvårdnad, så kallade vård- och omsorgsboenden (äldreboenden) kan tillgången på plats påverka hur snabbt du får din hjälp. När du har fått ditt beslut har kommunen tre månader på sig att erbjuda en lägenhet.

Kontakta biståndshandläggare

Område Centrala

Område Centrala omfattar Borgmästarhagen, Gullered, Hössna, Karlslätt, Ryttershov, Strängsered, Torhult, Brunn, del av Centrum, Karlsnäs, Villastaden och Åsundasjöstad.

Telefon: 0321-59 56 63, 59 56 35, 59 57 17

Område Ekero

Område Ekero omfattar Grönahög, Gällstad, Marbäck, Rånnaväg, Röshult, Torsbo och Vegby.

Telefon: 0321- 59 56 34

Område Hökerumsgården

Område Hökerumsgården omfattar Fänneslunda, Grovared, Hulu, Hökerum, Nitta, Tvärred, Varnum, Älmestad.

Telefon: 0321-59 56 36

Område Parkgården

Område parkgården omfattar Blidsberg, Böne, Dalum, Knätte, Kölingared, Liared, Möne, Timmele, Trädet.

Telefon: 0321-59 56 32

Område Solrosen

Område Solrosen omfattar Fredriksberg, Fållorna, Karlslätt, Boråsvägen 1 (Kullens hyreshus) och södra delen av Ulricehamns tätort.

Telefon: 0321-59 56 96, 59 57 15

Beslut och överklagan

Din ansökan prövas mot socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunstyrelsen antagit. Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen.

Du får ett skriftligt beslut som skickas hem till dig. Om du inte beviljas den insats du ansökt om kan du överklaga. Mer information får du i beslutet och du kan alltid få hjälp av våra handläggare.

Överklaga skriftligt till Förvaltningsrätten

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt hos Förvaltningsrätten. Skrivelsen ska ha kommit in till förvaltningen eller beslutsfattaren inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Att överklaga, information på Förvaltningsrättens webbplats

Uppsökande verksamhet

I Ulricehamns kommun finns uppsökande verksamhet för dig som fyller 80 år och inte har insatser enligt socialtjänstlagen. Under det år du fyller 80 år kommer du att få ett brev på posten med information och erbjudande om hembesök. På hembesöket får du mer information om vilket stöd kommunen erbjuder och du har chans att få svar på egna frågor och funderingar.

Om du läser detta och är 80 år eller äldre och bor i Ulricehamns kommun – håll utkik efter vår inbjudan!

När vi har fått din ansökan bokar vi ett hembesök hos dig. Då påbörjar vi en utredning om ditt ärende. Vi utreder exempelvis tidigare sjukdomshistoria, din sociala situation, vilken kontakt med anhöriga som finns samt vad du klarar av att göra och vilka hinder som finns i din vardag.

När utredningen är färdig fattar vi beslut. Om du blir beviljad bistånd skickar vi det till din utförare det vill säga kommunal hemtjänst eller annan privat utförare som sedan kontaktar dig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 15 januari 2021 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?