Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Upplever du att du blivit felbehandlad? Har du allmänna synpunkter och förbättringsförslag eller klagomål på vård och omsorg i Ulricehamns kommun? Välkommen att höra av dig! Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår service. Det är också viktigt att allt utreds ordentligt.

Så lämnar du synpunkter

Via webben

Lämna synpunkter

Muntligt

Kontakta chef i berörd verksamhet för att få veta hur du går vidare med dina synpunkter. Om du inte når den personen vänd dig till kommunens växel.

Skriftligt

Använd blanketten för synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål (pdf)

Skicka blanketten till:
Ulricehamns kommun
Klagomål
523 86 Ulricehamn

Återkoppling

Om du vill ha återkoppling på din synpunkt behöver vi ha dina kontaktuppgifter. Ange namn, adress och e-post om du vill ha återkoppling.

Kontakta Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg direkt

Du kan välja att vända dig direkt till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att anmäla ditt ärende.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 mars 2015, senast ändrad den 17 oktober 2022 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?