Hökerums skola

Hökerums skola är en skola för alla där eleverna känner att de är respekterade. Här pågår aktivt arbete mot mobbning och annan kränkande behandling.

Hökerums skolaHökerums skola

Eleverna ska växa i sitt lärande för att sedan lämna skolan med fortsatt lust att lära.

Vi är en skola med cirka 255 elever, från förskola till årskurs 6. I anslutning till skolan finns också Nitta fritids.

Telefonnummer till Hökerums förskoleklass och fritids  är 0766-43 58 69

Frånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan (sjukanmälan) görs via e-tjänsten Infomentor. Om du har frågor kring detta kan du ringa expeditionen på telefon 0321-59 58 70.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

Elevråd och föräldrasamverkan

På Hökerums skola har vi ett elevråd med representanter för både elever och personal. Vi jobbar också med föräldrasamverkan bland annat genom brukarråd.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Frånvaroanmälan (sjukanmälan) görs via e-tjänsten Infomentor. Om du har frågor kring detta kan du ringa expeditionen på telefon 0321-59 58 70.

Om du vill vara ledig en längre tid behöver du ansöka om ledighet.

Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 23 juni 2020 av Anette Westerlund