Stadsparken i Ulricehamn

1907 köpte Ulricehamns stad Himmelslyckan, en lövskogsklädd hage söder om staden. Idag kallas området stadsparken.

I Stadsparken finns promenadvägar, parksoffor och en allé. Här finns också en lekplats med gungställning, en klätterställning, linbana, slängunga och en kompisgunga som innebär att du kan gunga fler samtidigt. Det finns även två fasta grillar.

Byggnaderna i stadsparken

I Stadsparken finns sex kulturhistoriska byggnader. Dessa kom till när sällskapet Ulricehamns Vänner, föregångare till Ulricehamns Hembygdsförening, tog initiativet till att skapa ett Skansen i miniatyr.

Den första kulturhistoriska byggnaden kom på plats 1910, sju år senare tillkom tre till. Samtliga donerades av brukspatronen på Limmareds glasbruk, Fredrik Brusewitz.
1972 överlät Ulricehamns Hembygdsförening Stadsparkens byggnader till Ulricehamns kommun.

2009 påbörjades ett renoveringsarbete av husen. Under 2014 har delar av ryggåsstugans grästak bytts ut. Ett stort restaureringsarbete har utförts på visthusboden eller fataburen som den även kallas: Tre stockvarv längst ner i öster och nordöst har bytts ut och byggnaden har fått nytillverkade hängrännor i trä. Inför säsongen 2015 planeras nya insatser för att vårda husen.

Ryggåsstugan

Från gården Haga i Tranemo kommer Ryggåsstugan. 1910 kom den som första byggnad till Stadsparken genom Fredrik Brusewitz försorg. Brukspatronen hade då köpt den på auktion av Johan Anderssons änka. Beteckningen har den fått på grund av hur taket är byggt – vilande på ryggåsen mellan gavlarna. Det är en enkel stugtyp, vanlig bland allmogen. Den är från 1830-talet och här bodde på sin tid korpral Andreas Hag med hustru Ingrid Andersdotter och barn. Andreas Hag levde 1795-1863 och deltog i krig mot Napoleon.

Ryggåsstugan. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Klicka på bilden, så ser du byggnaden i sin helhet.

Limmaredsstugan

Limmaredsstugan är den största byggnaden i Stadsparken och stod tidigare vid Limmareds glasbruk. Den är från slutet av 1700- och fungerade från början som förvaltarbostad och kontor för bruket.

Limmaredsstugan. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Klicka på bilden, så ser du byggnaden i sin helhet.

Fataburen

Fatabur är ett annat ord för en förvaringsbyggnad. I Stadsparkens fatabur har bland annat matvaror förvarats. Tidigare stod stugan i Ryda, Nittorp.

Fataburen. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Klicka på bilden, så ser du byggnaden i sin helhet.

Båtmansstugan

Denna stuga har varit bostad för en av Ulricehamns båtsmän. Den var en av fyra båtsmansstugor som uppfördes runt 1760 vid nuvarande Rådmansgatan (tidigare Båtsmansgränd). Timmerstommen är kvar från denna tid.

Båtsmansstugan. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Klicka på bilden, så ser du byggnaden i sin helhet.

Enfotakvarnen

Där bäcken rinner idylliskt genom Stadsparken finns Enfotakvarnen. Den är en så kallad skvaltkvarn – kvarn med liggande hjul, lämplig för mindre vattendrag. På Ulricehamns första stadskarta från 1643 finns inte mindre än elva kvarnar avbildade. Kvarnarna ägdes av borgarna i staden och de användes främst under vår och höst för malning av säd och sågning. Enfotakvarnen är från slutet av 1700-talet och härstammar från gården Backen i Nittorp. 1917 kom den till Stadsparken.

Enfotakvarnen. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Klicka på bilden, så ser du byggnaden i sin helhet.

Klockstapeln

Klockstapeln restes 1932 men dess klocka är äldre. När kyrkklockan i Ulricehamns kyrka byttes ut 1929, hamnade den i hembygdsföreningens ägo och sattes upp i klockstapeln i Stadsparken. Länsarkitekt Allan Berglund gjorde ritningarna. Exakt hur gammal klockan är, är oklart. Det har sagts att den härstammar ”från urminnes tider”. Klockan har tillverkats i Tyskland och har ett tyskt gjutarmärke.

Klockstapeln. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Från gården Haga i Tranemo kommer Ryggåsstugan. 1910 kom den som första byggnad till Stadsparken genom Fredrik Brusewitz försorg. Brukspatronen hade då köpt den på auktion av Johan Anderssons änka. Beteckningen har den fått på grund av hur taket är byggt – vilande på ryggåsen mellan gavlarna. Det är en enkel stugtyp, vanlig bland allmogen. Den är från 1830-talet och här bodde på sin tid korpral Andreas Hag med hustru Ingrid Andersdotter och barn. Andreas Hag levde 1795-1863 och deltog i krig mot Napoleon.

Ryggåsstugan. Foto: Katrin Högborn/Ulricehamns kommun

Klicka på bilden, så ser du byggnaden i sin helhet.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 januari 2015, senast ändrad den 8 januari 2024 av Sofia Carlenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?