Parkering

All parkering inom kommunen är gratis., men den är tidsreglerad, exempelvis får man bara stå två timmar på vissa ställen. Där ingen tid anges gäller 24 timmars parkering.

Felparkering och flytt av fordon

Det är polis och kommunala parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsbestämmelserna på gator och vägar följs. Om du inte följer generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter där dessa gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift. Transportstyrelsens info om regler för varje specifik gata . Sök på den gata du är intresserad av att veta mer om.

Parkeringstillstånd

Via kommunen kan du ansöka om parkeringstillstånd om du är rörelsehindrad eller behöver ett så kallat nyttoparkeringstillstånd i tjänsten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?