Parkering

All parkering inom kommunen är gratis., men den är tidsreglerad, exempelvis får man bara stå två timmar på vissa ställen. Där ingen tid anges gäller 24 timmars parkering.