Fyrverkerier och brandfarliga eller explosiva varor

För att få hantera brandfarliga varor i till exempel industriverksamhet, publika lokaler med mera, krävs i regel tillstånd. Med publika lokaler menas till exempel restauranger, skolor, varuhus etc.

FyrverkerierFyrverkerier

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarliga varor det handlar om.

Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd för hanteringen. Du ansöker om tillstånd hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Tillstånd för brandfarliga varor

Tillstånd för explosiva varor

Tillstånd för försäljning av fyrverkerier

Farlig verksamhet

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn där brandfarliga varor finns. Vid tillsynen kontrolleras att anläggningen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning. Räddningstjänsten har rätt att utföra tillsyn även om det inte krävs tillstånd för hanteringen.

Läs mer

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, information på Riksdagens webbplats

Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, information på Riksdagens webbplats

Brandfarliga och explosiva varor, information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats


Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 juli 2019, senast ändrad den 22 oktober 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?