Junibackens förskola i Gällstad

I Gällstad ca 1,5 mil söder om Ulricehamn finns Junibackens Förskola. Förskolan ligger centralt och i nära anslutning till skola, idrottshall och bibliotek.

Bild på junibackens förskola med lekplatsen i förgrunden. huset är av gult tegel och brunt trä och är i två våningarjunibackens förskola

Förskolan ligger nära skog och natur och vår gård är stor och inbjuder till mycket lek.

Den pedagogiska verksamheten på förskolan genomförs så att den främjar lek och aktivitet, samt stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.

Förskolan har tre avdelningar: Månen, Solen och Stjärnan.

Trivsel och trygghet

På Junibackens förskola är det viktigt att alla barn trivs och är trygga, därför läggs stor vikt vid inskolningen. Vi är noga med att se varje barn och det är viktigt att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Lärande och utveckling

På Junibacken är leken en viktig utgångspunkt och vi pedagoger är närvarande i leken. Förskolans fysiska och sociala miljö utformas så att den främjar barnens utveckling och stärker deras självkänsla. Vi planerar verksamheten utefter aktuell barngrupp och använder olika uttrycksformer för att främja alla barns lärande och utveckling.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Alla barn möts utifrån sina erfarenheter och förutsättningar.

Vi använder oss av ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten och barngruppen regelbundet dokumenteras och analyseras. Utifrån detta kvalitetsarbete samt Förskolans Läroplan (Lpfö98) planerar och genomför vi vår verksamhet så att barnen får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Delaktighet och inflytande

Vår utgångspunkt på Junibacken är leken och genom den gör vi barnen delaktiga i sin vardag på förskolan. Barnen får möjlighet till inflytande på förskolan utifrån sina egna förutsättningar. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete blir våra barn på Junibacken delaktiga i vår verksamhet då vi regelbundet pratar om varje barn samt grupperna som helhet.

På Junibackens förskola är det viktigt att alla barn trivs och är trygga, därför läggs stor vikt vid inskolningen. Vi är noga med att se varje barn och det är viktigt att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Langes väg 8 E
52360 Gällstad

Hjälpte informationen på denna sida dig?