Avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Vi gör därför årliga jämförelser av hushållens deklarerade inkomster mot den avgift som betalats för barnomsorg. Syftet är att du som vårdnadshavare inte ska betala för mycket eller för lite.

Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske.

Om du betalat för låg avgift, får du en retroaktiv faktura som ska betalas senast sista maj. Om du betalat för mycket får du pengar tillbaka.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Får alla en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut under mars månad.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Du skickar ett mail till ekonomi@ulricehamn.se så kontaktar vi dig eller
ring 0321-59 50 56 under telefontid: måndag och torsdag 9:00-12:00.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Ulricehamns kommun. Återbetalningsplan kan upprättas i överenskommelse med ekonomifunktionen.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Beslut gäller de tillämpningsregler som är antagna av kommunfullmäktige.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Maila ditt önskemål till e-post: barnomsorg@ulricehamn.se eller ring 0321-59 53 08 under telefontid: måndagar och torsdag 9:00-12:00.

Fakturan kan inte stämma – vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen.
Du mailar till: barnomsorg@ulricehamn.se eller
skickar ett brev till: Ulricehamns kommun, Avgiftskontroll, Höjdgatan 3, 523 86  Ulricehamn.
Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket i avgift?

Om du har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system kan ditt hushåll att få pengar tillbaka.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/fritidshemmet. Vi har även informerat via kommunens webbplats.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för låg avgift?

Fakturan ska betalas senas sista maj.

Jag och den andra vårdnadshavaren har separerat. Vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under föregående år så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Ny inkomst har begärts in årligen men kommer inte att göras i framtiden. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

  • Lön före skatt och skattepliktiga arvoden
  • Sjuk- och föräldrapenning
  • Skattepliktigt utbildningsbidrag
  • Arbetslöshetsersättning, skattepliktig
  • Familjebidrag i form av familjepenning
  • Pensionsförmåner exklusive barnpension
  • Vårdbidrag för handikappat barn (60 % av beloppet)
  • Arvodesdelen av ersättning för familjehemsplacerade barn
  • Övriga skattepliktiga inkomster

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 4 februari 2021, senast ändrad den 9 april 2024 av Petra Ekström

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?