Regler för skolskjuts

Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

Flicka åker tåg

I skolskjutsreglerna finner du detaljerad information kring vem som är berättigad till skolskjuts.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 februari 2018, senast ändrad den 13 januari 2020 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?