Regler för skolskjuts och elevresor

Vem som är berättigad till skolskjuts eller elevresa baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem menas den adress där eleven är folkbokförd och med skolan menas den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

Flicka åker tåg

För elever i grundskolan och grundsärskolan

I Skolskjutsreglerna hittar  du information kring vem som är berättigad till skolskjuts.

För elever på gymnasiet

I Regler för elevresor hittar du information kring vem som är berättigad till elevresa.

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 februari 2018, senast ändrad den 10 februari 2020 av Ulrika Emtervall

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?