Rätt till skolskjuts

Vem som är berättigad till skolskjuts baseras på ett antal kriterier, bland annat hur långt avståndet mellan hemmet och skolan är. Med elevens hem avses den adress där eleven är folkbokförd och med skolan avses den skola som eleven blivit placerad i av kommunen.

Flicka åker tåg

I skolskjutsreglerna finner ni detaljerad information kring vem som är berättigad till skolskjuts.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 22 februari 2018, senast ändrad den 5 juni 2019 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?