Djurhållning i tätort

Om du bor i tätort eller i så kallat detaljplanelagt område behöver du ett särskilt tillstånd för att hålla vissa djur.

I områden med detaljplan krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Det är dock tillåtet att ha maximalt fem hönor inom detaljplanelagt område utan att behöva söka tillstånd.

Tillståndskravet har stöd i miljöbalken och grundar sig på att djurhållningen inte ska orsaka olägenheter för människors hälsa.

Är du osäker på om du berörs?

Detaljplaner i Ulricehamns kommun

Sök tillstånd hos miljöenheten

Tillståndsblankett för djurhållning inom planlagt område (pdf)

Djurhållning inom detaljplanelagt område

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)

 

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?