Djurhållning i tätort

Om du bor i tätort eller i så kallat detaljplanelagt område behöver du ett särskilt tillstånd för att hålla vissa djur.

I områden med detaljplan krävs tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Det är dock tillåtet att ha maximalt fem hönor inom detaljplanelagt område utan att behöva söka tillstånd.

Tillståndskravet har stöd i miljöbalken och grundar sig på att djurhållningen inte ska orsaka olägenheter för människors hälsa.

Är du osäker på om du berörs? Se kommunens detaljplaner.

Tillstånd söks hos miljöenheten och du söker med tillståndsblankett för djurhållning inom planlagt område.

Du kan läsa mer om djurhållning inom detaljplanelagt område i Ulricehamns kommun lokala föreskrifter.

 


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 7 augusti 2019, senast ändrad den 8 oktober 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?