Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapliga programmet på Tingsholm är högskoleförberedande utbildning med samhällsvetenskap som grund.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred och allmän utbildning med människan i centrum – människan som individ och människan som en del i ett större sammanhang. Programmet riktar sig särskilt till dig som vill gå en gymnasieutbildning med sikte mot vidare studier.

Samhället, media och människan

Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt.

Ett viktigt mål är att du ska träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera olika kunskaper och informationer.

Undervisningen i främmande språk är viktig eftersom internationella kontakter blir allt vanligare. Många arbeten kräver idag att du kan ett eller flera främmande språk. Du läser även kurser i filosofi och psykologi och får sätta dig in i kända filosofiska och psykologiska teorier.

Du lär dig att söka information på bibliotek, på internet och genom att intervjua människor.

Hos oss på Tingsholm

Tingsholmsgymnasiet är sedan 2009 en certifierad FN-skola. Genom detta samarbete kan vi erbjuda dig olika aktiviteter med globala frågor i fokus och ge dig möjlighet att möta andra på den globala arenan.

Vi har ett samarbete med Svenska skolan i Nairobi och i London. Du som går Samhällsvetenskapsprogrammet kan ansöka om att läsa ett år vid någon av de skolorna. De senaste åren har eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet (årskurs 3) även gjort en resa till Skottland. Där har man bland annat besökt universitet i Glasgow, rättegångar och Edinburgh castle.

Undervisningen är inte bara teoretisk, utan du får dessutom tillfälle att tillämpa dina kunskaper i olika praktiska moment, göra undersökningar och åka på studieresor.

Efter gymnasieskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Du får högskolebehörighet som kan ta dig vidare till mängder av olika yrken inom till exempel statsvetare, lärare, jurist, kommunikatör, journalist, socionom, personalvetare, psykolog med mera.

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor. Här ingår att förstå olika typer av organisationer och ledarskap.

Du ska förstå hur vi människor handlar både som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation mellan människor. Du ska förstå vikten av ledarskap och ha kunskap om grupprocesser och konflikthantering. En viktig del är att du ska få tilltro till din egen ledarskapsförmåga.

Medier, information och kommunikation

Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man använder olika medier för att förmedla budskap. I inriktningen studerar du allt från journalistik till information och reklam. Dessutom får du praktiskt arbeta med de olika mediernas kommunikativa möjligheter.

Det är viktigt att nå rätt människor (målgrupp) när man går ut med information eller reklam. Du får också praktiskt arbeta med att utforma information. Här lär du dig att kombinera text, bild, film och ljud så att informationen blir effektiv och intressant och når rätt målgrupp.

Samhällsvetenskap

Inriktningen är för dig som gillar samhällsfrågor och har en internationell profil. Du får en bred samhällsinriktad utbildning där du lär dig om hur samhället utvecklats genom historien, hur det fungerar och förändras idag, vilka drivkrafterna är och vad som påverkar människors tankar i olika sammanhang.

Med samhällsvetenskaplig inriktning får du möjlighet att stärka din kompetens och ditt engagemang för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

Informationsfilm om programmet

 

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b och 2b, 200 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Filosofi 1, 50 p
Moderna språk, 200 p
Psykologi 1, 50 p

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Inriktningar:

BETEENDEVETENSKAP
Ledarskap och organisation, 100 p
Kommunikation, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Sociologi, 100 p
Psykologi 2b, 50 p
Filosofi 2, 50 p
Engelska 7, 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p

MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Journalistik, reklam och information 1, 2, 200 p
Medieproduktion 1, 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1, 100 p
Psykologi 2a, 50 p
Grafisk kommunikation 1, 100 p
Fotografisk bild 1, 100 p
Engelska 7, 100 p

SAMHÄLLSVETENSKAP
Historia 2a, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 2 och 3, 200 p
Historia 3, 100 p
Engelska 7, 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 11 november 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?