Ungdomsenkät

Under hösten 2023 genomförde Ulricehamns kommun en ungdomsenkät.

Enkäten har namnet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. I Ulricehamn är tanken att enkäten ska genomföras var tredje år för att vi ska få kunskap om hur ungdomar har det. Grundtanken är att beslut som rör unga ska grundas på kunskap om unga.

De som deltar i enkäten får frågor om en rad områden, som fritid, skola, familjen, hälsa och framtid.

I den senaste enkäten deltog 197 elever i årskurs åtta och 115 elever i årskurs två i gymnasiet.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2023

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 8 april 2024, senast ändrad den 8 april 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?