FAQ – frågor och svar

Här listar vi de vanligaste frågorna kring hur kommunen jobbar för att minska sin elkonsumtion.

Belysning och utemiljö

Gatubelysning

Fråga: Många andra kommuner har dragit ner på sin gatubelysning. Kommer Ulricehamns kommun också göra det?

Svar: Nej, vi kommer inte släcka ner eller dra in på gatubelysningen, då vi anser att den hänger ihop med våra kommuninvånares trygghet. Vi anser att tryggheten är viktigare än de kilowatt-timmar vi kan spara på att minska gatubelysningen. Sakta men säkert byter vi ut gatubelysningen till led-lampor för att göra dem mer energieffektiva. Men det är ett långsiktigt jobb då det görs i samband med att lamporna går sönder och behöver bytas ut.

Julbelysning gågatan

Fråga: Kommer julbelysningen påverkas av att kommunen ska spara el.

Svar: Ja, 2022 har vi valt att sätta upp den nästan en månad senare än vanligt för att minska energiförbrukningen. Tidigare år har belysningen även varit tänd dygnet runt, nu kommer den vara tänd mellan klockan 12.00-24.00. På så vis sprider vi julstämning till dem som lever, verkar och besöker vår stadskärna, samtidigt som vi tar ansvar. All julbelysning är energisnål led-belysning, både julgransslingor och slingorna som sitter längs gågatan.

Julbelysning kommunens lokaler

Fråga: Hur blir det med julbelysning och adventsljusstakar i kommunens lokaler i år?

Svar: Vi kommer att sätta upp elljusstakar och annan julbelysning i våra lokaler, då julen är en tid då vi vill sprida ljus och glädje. Men vi rekommenderar viss återhållsamhet och att alla bör se över sin belysning och byta till led-lampor där detta inte redan gjorts.

Fritidsaktiviteter/Idrottshallar

Bastu i badhuset

Fråga: Är det sant att basturna i simhallen kommer att stänga?

Svar: Det är delvis sant. Vi har totalt fyra bastur i simhallen, två på damernas och två på herrarnas. Som en del i att minska vår elkonsumtion kommer vi att stänga torrbastun på respektive avdelning. Därmed kommer det finnas möjlighet att basta i våtbasturna även i fortsättningen. Däremot så får man se till att visa lite mer hänsyn och till exempel fråga sina bastukompisar om det är okej innan man häller på vatten på stenarna.

Temperatur i badhuset

Fråga: Vissa andra simhallar sänker sin temperatur, kommer det ske i Ulricehamn?

Svar: Temperaturen är inte något vi kommer förändra i första läget. Vi börjar med att stänga ner en bastu per avdelning och ser vi att fler åtgärder behövs så får vi titta på det alternativet då.

Ishallarna

Fråga: Kommer ishallarna påverkas av att kommunen försöker minska sin elkonsumtion?

Svar: Nej, ishallarna kommer vara öppna som vanligt under vintersäsongen. Vi tycker att det är viktigt att framförallt barn och unga har en möjlighet att utöva sin sport och gå på sina fritidsaktiviteter som vanligt. Däremot jobbar vi aktivt med att minska förbrukningen när ishallarna är i drift, bland annat kommer vi att byta ventilationsaggregat. Det kommer att leda till en effektivare kylning för isen vilket i sin tur leder till en energibesparing.

Fråga: Kommunen har pratat om att vilja ha sommaröppna ishallar, hur går det ihop med ambitionen att spara el?

Svar: På sommaren har vi inte samma akuta energibrist som på vintern. Däremot så blir det en ökad energiförbrukning i stort att hålla ishallen igång under sommarmånaderna. Ska ishallen vara öppen sommartid så är det med förbehållet att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen, det vill säga att det inte ska kosta skattebetalarna något extra. Det är alltså någon annan som får stå för kostnaden om hallarna ska vara öppna sommartid.

Skidspåren på Lassalyckan

Fråga: Hur blir det med skidspåren på Lassalyckan? Är det rimligt att spruta konstsnö när det är energibrist?

Svar: I dagsläget finns inga beslut tagna vad gäller konstsnöspåret på Lassalyckan. I den frågan vill vi ha en dialog och fatta beslut i samförstånd med föreningarna. Energifrågan är ett gemensamt ansvar.

Belysningen på Lassalyckan

Fråga: Hur blir det med belysningen på Lassalyckan?

Svar: Belysningen vid fotbollsplanerna går på timer och lyser när aktivitet pågår. Elljusspåret byttes till ledbelysning i samband med världscupen 2017 och drar redan väldigt lite energi. Förra säsongen började vi släcka dessutom släcka elljusspåret kl 21.00 istället för som tidigare kl 22.00.

Lokaler

Äldreboenden och förskolor/skolor

Fråga: Kommer det att sparas på värmen för de gamla, eller på våra förskolor/skolor?

Svar: Nej, det är viktigt för de äldre och barnens välbefinnande att temperaturen ligger rätt, vi följer de lagar och rekommendationer som finns.

Förvaltningsbyggnader, kontor

Fråga: Kommer ni sänka inomhustemperaturen i kommunens administrativa lokaler?

Svar: Nej, vi följer arbetsmiljölagen som säger att det minst måste vara 20 grader vid stillasittande arbete.

Kost

Tillagning av mat

Fråga: Kommer det bli mer kall mat i våra verksamheter?

Svar: Nej, vi kommer servera lika mycket varm mat som tidigare. Däremot ser vi över hur vi jobbar och om vi kan spara på andra sätt. Som att till exempel ändra vårt beteende när det kommer till hur och när vi sätter på våra ugnar och vattenbad.

Publicerat av Rebecca Berndes den 25 november 2022, senast ändrad den 1 december 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?