Budget och uppföljningar

Kommunens budget reglerar vilka ekonomiska resurser som ska läggas på verksamheterna i kommunen. Det ekonomiska resultatet i slutet av året ska visa att intäkterna är större än utgifterna.