Tips – så kan du minska din elförbrukning

Denna vinter måste vi alla hjälpas åt att spara el. Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd på grund av det rådande det världsläget. Blir det en kall vinter kan elen ta slut helt och vi kan då bli  bortkopplade från elnätet. 

Om vi tillsammans kan minska elkonsumtionen så kan vi både hålla priserna nere samtidigt som vi minskar risken för elbortkoppling. Det tjänar alla på.

Spara där det ger bäst effekt

Om alla hjälps åt och gör lite grann så behöver vi förhoppningsvis inte släcka ner eller stänga delar av samhällsservicen. Energimyndigheten har pekat ut bra områden där vi kan göra skillnad. Du hittar mer information på Energimyndighetens webb.

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus

En villas värmeförluster kan vara stora. Se över tätningslister i fönster och dörrar. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera, byta fönster eller förbättra ventilationen.

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Tipsen är hämtade från Energimyndigheten.

Du kan även läsa det kommunala bostadsbolaget Stubos energispartips (pdf)

Du hittar även energispartips hos Allmännyttan.

 

Publicerat av Rebecca Berndes den 22 november 2022, senast ändrad den 1 december 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?