Djur får inte fara illa eller orsaka skada

Djurägare och djurhållare har skyldighet att se till att deras djur inte far illa. Djuren får heller inte orsaka skador, fara eller olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka människors hälsa skadligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Vad och hur kan jag anmäla?

Om du upptäcker en störning eller olägenhet kan du anmäla detta. Kommunen, länsstyrelsen eller polisen har ansvaret beroende på vad ärendet gäller. Kontaktuppgifter:

 • Ulricehamns kommuns växel 0321-59 50 00
 • Polisen 114 14
 • Länsstyrelsens växel 010-224 50 00, vill du anmäla en misstanke om att djur far illa, ring djurskyddstelefonen 010-224 50 50

Djurskyddstelefon hos Länsstyrelsen

Kommunen ansvarar för:

 • Störningar från djur, till exempel skällande hundar
 • Luktproblem från djur
 • Lantbruksdjur inom planlagt område – tillståndsplikt
 • Vissa vilda djur, till exempel grävling i tätbebyggda områden (Bästa sättet är att se till att grävlingen inte kan bygga sitt bo hos dig. Om problemet är allvarligt och inga rutinförändringar skett får kontakt tas med Mark- och exploateringsenheten som har avtal med skadedjursskytt)

Råd om grävling under huset hos Naturvårdsverket

Kommunens miljö- och byggnämnd är tillsynsmyndighet för djurärenden som kommunen ansvarar för.

Länsstyrelsen ansvarar för:

 • Djur som far illa och som hålls av människan
 • Förvildad katt, katt utan ägare, övergiven katt

Frågor och svar om katter hos Länsstyrelsens

Polisen ansvarar för:

 • Skällande eller lösspringande hund
 • Farlig/aggressiv hund som djurhållare har bristande kontroll på
 • Hund som inte är id-märkt och om hundägare bryter mot reglerna att id-märka eller registrera
 • Djurhållare som inte tar upp avföringen efter hunden på offentlig plats
 • Katt, hund eller annat sällskapsdjur som hittats eller kommit bort’
 • Påkörda eller skadade vilda djur

Kontakta fastighetsägaren

 • Olägenhet från enstaka katter som kissar i rabatter och trädgårdsstolar, springer in i andras hus o dyl.
 • Störande vilda djur t.ex. rådjur, grävling, fåglar (i undantagsfall går kommunen in)

Kontakta Jordbruksverket

Alla hundar ska vara ID-märkta, vänd dig till jordbruksverket för mer information.

Information om ID-märkning hos Jordbruksverket

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 7 februari 2023 av Ellen Haglund

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?