Bygglov och anmälan

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i sin tur kräver en hel del förberedelser och underlag i form av kartor och ritningar. Följ länkarna för information om vad som krävs för olika typer av byggprojekt, se exempel på ritningar och vad som gäller om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Öppet hus

Besök  våra bygglovshandläggare och få svar på dina frågor om bygglov och få hjälp med din ansökan. Öppet hus hålls varje torsdagn kl. 16 - 18 helgfria vardagar i stadshusets huvudéntre på Bogesundsgatan 22 i Ulricehamn.

Öppet hus har stängt följande dagar 2019:

Skärtorsdagen, 18/4
Kristi Himmelsfärd, 30/5
Nationaldagen, 6/6
Dag före midsommarafton, 20/6

 

Hustak

Ansök/anmäl via mittbygge.se

Att ansöka om bygglov, rivningslov eller göra en anmälan är smidigt via e-tjänsten www.mittbygge.se. Du får också en rabatt på din bygglovsavgift om du anmäler digitalt (förutsatt att ansökan är komplett när den skickats in) på 500 kronor. Genom att ansöka digitalt via mittbygge.se kan du snabbt: se vilka handlingar du skickat in se var i…

Byggställning vid ett hus i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader

Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Läs om hur bygglovsprocessen går till.…

Byggprocessen - steg för steg

Bygglov - steg för steg

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller göra en större förändring av planlösningen, krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg. Här kan du ladda ner en pdf där du ser hela bygglovsprocessen hur ett ärende normalt går till.

byggritningar

Ritningar och handlingar

Nedan hittar du exempel på ritningar och andra handlingar och hur de ser ut och ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika handlingar. Läs mer under respektive sida via länken: Vad ska du bygga?  

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i…

Utdrag ur en nybyggnadskarta

Kartor och mätning

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett bra kartunderlag. Det kan du beställa hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt.

Bild på sedlar

Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det…

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av dig som byggherre och ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och övriga handlingar och konstruktionsritningar som behövs för bygget. En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och…

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Det finns tillfällen då kommunen utför tillsyn och kontroller av fastigheter. Det kan handla om att olovlig byggnation misstänkts ha utförts, bristande underhåll på en fastighet. Tillsynen och kontrollen regleras i regleras i plan- och bygglagen. Olovligt byggande Om något utförts på en fastighet som kräver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Mån-, ons- och fredagar
kl. 09.30-11.30

Hjälpte informationen på denna sida dig?