Byggnation och tillstånd

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i sin tur kräver en hel del förberedelser och underlag i form av kartor och ritningar. Följ länkarna för information om vad som krävs för  olika typer av byggprojekt, se exempel på ritningar och vad som gäller om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

 

Byggställning vid ett hus i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader

Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Läs om hur bygglovsprocessen går till.…

Byggprocessen - steg för steg

Bygglov - steg för steg

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller göra en kraftig förändring av planlösningen, krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg.

Hustak

Ansöka om bygglov eller göra en anmälan

För att ansöka bygglov eller göra en bygganmälan för ett kommande projekt, kräver ett antal handlingar (ritningar, ansökan etc) och att de är komplett ifyllda för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Rätt handlingar På Vad ska du bygga? hittar du specifik information om vad som krävs för respektive projekt. Har du frågetecken så…

byggritningar

Blanketter och handlingar för byggärenden

Nedan hittar du exempel på ritningar och andra handlingar och hur de ser ut och ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika handlingar. Läs mer under respektive sida via länken: Vad ska du bygga?  

Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på…

Utdrag ur en nybyggnadskarta

Kartor och mätning

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett bra kartunderlag. Det kan du beställa hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt. OBS: Boende i Tranemo kommun beställer nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll direkt till Tekniska kontoret i Tranemo

Bild på sedlar

Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Mån-, ons- och fredagar
kl. 09:30-11:30

Öppet hus:

Ulricehamn, ojämna veckor, torsdagar kl. 16:00-18:00,
huvudentrén, Stadshuset

Tranemo, jämna veckor, torsdagar
kl. 16:00-18:00, huvudentrén, kommunhuset

Hjälpte informationen på denna sida dig?