Bygglov och anmälan

När det byggs nytt, rivs eller när byggnader och platser ändras på annat sätt påverkar det människor och miljön en lång tid framöver. Därför finns det lagar och regler som styr vad som får göras, när det kan göras och hur det får göras. Det är viktigt att planera för det man bygger, tillsammans bär vi ansvaret om att bevara och berika vårt kulturarv.

Inställd telefontid 29 november

Miljö- och byggenheten har utvecklingsdagar tisdag 28 november - onsdag 29 november. Telefontiden är därmed inställd onsdag 29 november. Vi ber er även att ha överseende med att vi svarar på frågor så fort det är möjligt från och med torsdag 30 november igen.

Kungörelser

Alla beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked om bygglov ska kungöras i Post och inrikes tidningar som ges ut av Bolagsverket. Syftet med lagen är att allmänheten ska få kunskap om alla bygglovsbeslut vilket krävs för att besluten ska vinna laga kraft.

Post och inrikes tidningar - kungörelser

Du hittar kungörelserna genom att söka fram dem via kriterier i ett formulär.
Ämnesområde: Övrigt
Kungörelserubrik: Kungörelse enligt plan- och bygglagen.

Yttrande

Sista datum för skriftligt yttrande är fyra veckor efter publiceringsdatum i Post och inrikes tidningar.

Adress

E-tjänst: Ställ en fråga till bygg
E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras.
Telefontiden är inställd onsdag 29 november.

Hjälpte informationen på denna sida dig?