Bygglov och anmälan

När det byggs nytt, rivs eller när byggnader och platser ändras på annat sätt påverkar det människor och miljön en lång tid framöver. Därför finns det lagar och regler som styr vad som får göras, när det kan göras och hur det får göras. Det är viktigt att planera för det man bygger, tillsammans bär vi ansvaret om att bevara och berika vårt kulturarv.