Tillfällig beredning för mötesplatser

Politikerna i kommunfullmäktige har utsett en grupp politiker att utveckla mötesplatser i Ulricehamns kommun.

Denna tillfälliga så kallade beredning har i uppdrag att genom dialog med olika grupper av medborgare få fram förslag på hur vi skapar givande mötesplatser fysiskt eller digitalt för att stärka det demokratiska samtalet i Ulricehamns kommun.

Ska göra omvärldsbevakning

Beredningen ska också göra en omvärldsbevakning vilka goda exempel på fungerande medborgardialoger som idag finns etablerade i andra kommuner.

Uppdraget startade 1 februari i år. Den 19 juni ska det hållas en vägledningsdebatt i fullmäktige. Den 24 oktober i år ska uppdraget överlämnas till fullmäktige.

Resultatet av beredningens arbete ska sedan ligga som underlag för kommande demokratiberednings uppdrag.

Vad tycker du?

Beredningen vill veta vad du tycker. Vad skulle få dig att engagera dig mer i samhällsfrågor? Hur skapar vi bra mötesplatser
som främjar demokratin?

Svara på några frågor:

Några frågor om engagemang

Publicerat av Anders Rosenberg den 12 april 2024, senast ändrad den 7 maj 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?