Anmälan större djurhållande verksamhet

Beroende på hur många djurenheter du har, anmäler du antingen djurhållningen till kommunen (100-400 djurenheter, C-anläggning)  eller ansöker om tillstånd för djurhållning hos länsstyrelsen (över 400 djurenheter, B-anläggning). Om du planerar att inom din redan anmälda verksamhet genomföra en större ändring eller om en förändring kan tänkas ha någon betydelse ur störningssynpunkt så är det också anmälningspliktigt. Anmälan bör göras i god tid innan förändringen är tänkt att ske, vilket bör ske minst 6 veckor innan den planerade åtgärden. Bestämmelserna om anmälningsplikt hittar du i miljöprövningsförordningen.

Syfte med anmälan

Anmälningsplikten syftar främst till att utreda verksamhetens planerade förändring kan komma att påverka omgivningen ur ett miljö- och hälsoperspektiv. En anmälan ska innehålla uppgifter som behövs för att nämnden ska kunna bedöma verksamheten eller förändringens omfattning och miljöeffekter. Detta kan till exempel vara uppgifter om verksamheten samt ritningar och/eller tekniska beskrivningar. Använd gärna vår anmälningsblankett för att inte missa några uppgifter. Hur mycket uppgifter miljöenheten behöver beror också på förutsättningarna, exempel ska det starta upp en ny verksamhet så kommer det behövas ett större beslutsunderlag än om man bara ska göra en ändring.

Kom ihåg att det vid förändringar eller ombyggnad av verksamheten kan det krävas tillstånd, anmälan, förprövning eller godkännande enligt andra lagar än miljöbalken. Dessa söks i sådana fall hos respektive prövningsmyndighet.

 

C-anläggningar (100-400 djurenheter)

Anmälan av jordbruksverksamhet, anmälningsplikt C (pdf) (för 100-400 djurenheter)
Grannyttrande angående C-anmälan (pdf)

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

B-anläggningar (fler än 400 djurenheter)

Tillstånd för B-anläggningar (över 400 djurenheter)

Har du stadigvarande en djurhållning med mer än 400 djurenheter behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver ha tillstånd även för stora anläggningar med fjäderfä och svin, se vidare i Miljöprövningsförordningen (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan av jordbruksverksamhet, anmälningsplikt C (pdf) (för 100-400 djurenheter)
Grannyttrande angående C-anmälan (pdf)

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 20 december 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?