Anmälan större djurhållande verksamhet

Beroende på hur många djurenheter du har, anmäler du antingen djurhållningen till kommunen (100-400 djurenheter, C-anläggning)  eller ansöker om tillstånd för djurhållning hos länsstyrelsen (över 400 djurenheter, B-anläggning). Du måste göra anmälan senast 6 veckor innan verksamheten utökas eller påbörjas.

 

Anmälan för C-anläggningar (100-400 djurenheter)

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.  Året efter du har anmält din verksamhet kommer du behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Anmälan för B-anläggningar (fler än 400 djurenheter)

Tillstånd för B-anläggningar (över 400 djurenheter)

Har du stadigvarande en djurhållning med mer än 400 djurenheter behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Du behöver ha tillstånd även för stora anläggningar med fjäderfä och svin, se vidare i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgifter för handläggning och tillsyn

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet – jordbruk tar kommunen ut en avgift. Den baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.  Året efter du har anmält din verksamhet kommer du behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 12 mars 2021 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?