Gällstad skola

På Gällstad skola vill vi skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Bild på entrén av Gällstad skola som har stora glaspartier.Gällstad skola

Vi är en skola med cirka 150 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Förutom klasserna upp till årskurs 6 finns det också fritidshemmet Bikupan samt förskolorna Myran och Snigeln. Även kommunbiblioteket finns i anslutning till skolans lokaler.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd och brukarråd

På Gällstad skola har vi elevråd där det finns representanter för både elever och personal. Vi har också regelbundna brukarråd med bland annat representanter för föräldrar.

Föräldramöten

Varje klass på Gällstads skola har minst ett föräldramöte per läsår. Föräldramötet som sker på hösten är gemensamt för hela skolan.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal sker med elev med målsman minst en gång per termin. Då görs en individuell utvecklingsplan samt att man utvärderar den. De skriftliga omdömena diskuteras också med elev och målsman.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Om Gällstad skola

Vår vision

Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Vårt värdegrundsarbete

Vi arbetar ständigt med vårt värdegrundsarbete. Arbetet utgår från fyra olika punkter som har sin grund i Skolverkets läroplan.

1. Vi respekterar varandra och visar hänsyn och därför:

 • Hälsar vi på varandra varje morgon och uppmärksammar om någon saknas.
 • Arbetar jag så lugnt och tyst som arbetet kräver.
 • Pratar vi en i taget, räcker upp handen och lyssnar uppmärksamt på varandra.
 • Tränar på att arbeta med många olika kamrater och läraren bestämmer elevernas arbetsgrupper.
 • Använder jag ett vårdat språk och en trevlig samtalston.
 • Arbetar vi regelbundet med övningar som stärker oss själva och gemenskapen.
 • Är jag mot andra som jag vill att andra ska vara mot mig.

2. Vi är alla lika värdefulla och därför:

 • Får jag uttrycka mina åsikter.
 • Lyssnar jag på andras åsikter.
 • Har jag förståelse för andras olikheter.
 • Låter jag alla vara med.
 • Reagerar jag om någon far illa.

3. Vi är ärliga och därför:

 • Står jag för det jag sagt och gjort.
 • Tränar jag på att ge och ta konstruktiv kritik.
 • Ber jag om hjälp om jag inte förstår.
 • Berömmer jag ärlighet.
 • Lär jag mig skilja på skvaller och viktig information.
 • Står jag för mina känslor och vågar visa dem.

4. Vi tar ansvar för våra handlingar och därför:

 • Är jag rädd om egna och andras saker.
 • Följer jag skolans regler och värdegrund.
 • Sköter jag mina uppgifter.
 • Kommer jag i tid.
 • Har jag med det jag behöver till och från skolan.
 • Bidrar jag till att det blir en bra stämning i skolan.
 • Försöker jag vara en god förebild.

Fritidshem

I Gällstad skola finns det ett fritidshem för åldrar mellan 6-12 år som heter Bikupans fritids. I Grönahög finns även Lingontuvans förskola/fritidshem för åldrar mellan 1-12 år.

Bikupan är en traditionell fritidsavdelning där man är både ute och inne. Vi har valt en inriktning med mycket rörelse och idrott som formas helt efter individen och gruppens nivå. På Bikupan har vi många glada barn som tycker om att leka, lära sig nya saker och samtidigt ha roligt tillsammans med fart och fläkt.

På Bikupan fritids värnar vi om den fria leken samtidigt som vi erbjuder barnen olika aktiviteter så som fritidsgympa, kamratövningar, (som främjar gruppen och individens samarbete), musik och flera andra roliga aktiviteter.

Sjukfrånvaro anmäls till fritidshemmets telefon.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Graningevägen
523 60 Gällstad

Hjälpte informationen på denna sida dig?