Arkiv

Nyheter i kategori Kommun och politik

Från årsskiftet är det många verksamheter som får förändrade taxor. I vår samlade taxebilaga kan du hålla på aktuella avgifter…

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 13 januari 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll. Val…

Du som är vårdnadshavare till barn eller ungdom i förskola, grundskola eller särskola eller till en ungdom som går första…

Beslut i korthet För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering. Inkomna motioner…