Pågående detaljplaner

Kommunens politiker beslutar om vilka detaljplaner som ska prioriteras.

Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar

Karta över pågående detaljplaner

Kartan funkar bäst i webbläsarna  Edge eller Chrome. Zooma in och klicka i kartan vid aktuell detaljplan. Där hittar du information om ansvarig planhandläggare och tidplan med mera.

Prioritering av detaljplaner

I den politiskt antagna planprioriteringslistan visas vilka detaljplaner vi prioriterar att arbeta med just nu.

Planprioriteringslista hösten 2022 (pdf)

Pågående detaljplaner

Ulricehamn

Australien 3 mf. l (Gamla UT-huset)
Bogesund 1:188 m.fl. planändring vilande tills vidare
Kvarteret Daltorp och Tegelbruket
Karlslätt 1-9
Marknadsplatsen Del av Bogesund 1:86 m.fl.
Maskinen 5
Resedan 8 med flera (Montessoriskolan)
Rönnåsen Etapp 2
Del av Sanatorieskogen 1:3 med flera
Skottek 1:10 ”Campingområdet”
Stockrosen 1 m.fl. ”Stockrosen Östra”
Lövåsen
Bogesund 1:223, Aspelundsdreven

Gällstad

Gällstad 1:132

Hökerum

Hökerum 7:7 med flera, Mogdens fritidshusområde
Ving 10:11

Rånnaväg

Holmared 1:25 m.fl.

Trädet

Del av Kölaby 22:11 m.fl,  Förskola Trädet

Dalum

Vedåsla 17:1 m.fl. ” Förskola Dalum”

Tvärred

Folkesred 1:12
Folkesred 1:2

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar. Vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 31 augusti 2022 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?