Pågående detaljplaner

Kommunens politiker beslutar om vilka detaljplaner som ska prioriteras.

Karta med pågående detaljplaner och digitala beskrivningar

Karta över pågående detaljplaner

Kartan funkar bäst i webbläsarna  Edge eller Chrome. Zooma in och klicka i kartan vid aktuell detaljplan. Där hittar du information om ansvarig planhandläggare och tidplan med mera.

Prioritering av detaljplaner

I den politiskt antagna planprioriteringslistan visas vilka detaljplaner vi prioriterar att arbeta med just nu.

Planprioriteringslista våren 2024 (pdf)

Pågående detaljplaner

Ulricehamn

Brunnsnäs 2:9 ”Säteriområdet”
Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen”
Del av Ubbarp 8:16 m.fl. ”Rönnåsen Etapp 2”
Karthemmet 1:4 m.fl
Lövåsen
Resedan 8 med flera ”Montessoriskolan”
Rönneskog 1 m.fl planändring
Skottek 1:10 ”Campingområdet”
Skottek 1:17 och Bogesund 1:230 ”Skottekshöjden”
Sparven 10 m.fl.
Tegelbruket
Tvingen 13-15 och del av Bogesund 1:86
Verkstaden 8
Vist 10:27 m.fl

Rånnaväg

Ändring av byggnadsplan för Rånnavägs samhälle

Dalum

Vedåsla 17:1 m.fl. ” Förskola Dalum”

Tvärred

Folkesred 1:12
Folkesred 1:2
Upphävande av delar av byggnadsplan för Å 1:53 och Å 1:7

Vegby

Vegby 4:74 och 4:126

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar. Vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 23 januari 2024 av Helen Einarsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?