Totus förskola i Ulricehamn

Totus är en interkulturell förskola som ligger i centrala norra Ulricehamn med närhet till Lassalyckans fritidsområde med god tillgång till natur och grönområde.

Bild på delar av Totus förskola och entréTotus förskola

Förskolan utvecklas utifrån mångfalden bland barn, föräldrar och personal. Mångfalden ses som en tillgång där förskolan tar tillvara på pedagogers kompetens i undervisningen, barnens intresse och behov i utbildningen samt utvecklar samarbetet med föräldrar. Förskolan tar även tillvara på barnens och personalens olikheter med deras skiftande bakgrunder.

Förskolan har sex avdelningar som är uppdelade i två team, Barken där Mini Hopp, Lugnet och Språnget ingår och Stammen där Lille Skutt, Balansen och Kullerbyttan ingår.

Hela förskolan samarbetar för att barnen ska känna trygghet, gemenskap och glädje på förskolan.

Förskolan har en fantastisk och utmanande utemiljö som inspirerar barnen till lek och utforskande tillsammans med pedagoger vilket ger undervisningstillfällen även utomhus.

Totus förskola stimulerar hjärnan och kroppen vilket är förskolans inriktning. Det skapar inre balans och goda förutsättningar för barnets fortsatta utveckling och lärande. Undervisningen anpassas utifrån barnens alla sinnen.

Förskolan erbjuder ett pedagogiskt lärmaterial och kreativa lärmiljöer, som är förankrade i läroplanen, vilka anpassas utifrån barnens ålder, intressen och behov. Förskolan organiserar utbildningen i mindre grupper under dagen där lek och utforskande sker under lekfulla former. Totus förskola arbetar utifrån en väl genomtänkt dagsstruktur där barnen har inflytande och får ge återkoppling på sin dag.

Förskolan arbetar språkutvecklande och det finns olika sätt att kommunicera på.

Utbildning och undervisning dokumenteras för att följa barns progression.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 juni 2015, senast ändrad den 11 september 2023 av Anders Rosenberg

Adress

Tre rosors väg 23
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?